×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ökande kostnader pressar kommunerna

2013-04-24, Tidningenvision.se

Åldrande befolkning, flera barn i skolorna och stora underhållsbehov pressar kommunernas och landstingens ekonomi. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att omkring 100 kommuner kommer att gå med underskott i år.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i dag sin senaste ekonomirapport. Skatteintäkterna, som är den största delen av kommunernas och landstingens inkomster, kommer de kommande åren att vara fortsatt bra tack vare relativt låg arbetslöshet och att hushållen har bra ekonomi. Men utgifterna ökar kraftigt.

–Kommunsektorn har ökande intäkter men kostnadstrycket är ännu större. Utan skattehöjningar och statsbidragsökningar blir det väldigt svårt att hålla ekonomin igång, säger Mats Kinnvall, chefsekonom på SKL.

Kostnadsökningarna beror på att allt fler äldre kräver mer vård och omsorg och att fler unga behöver förskola och skola. Kraven på sjukvården och kollektivtrafiken ökar och dessutom har kommunerna och landsting stora behov av renoveringar i byggnader och anläggningar.

SKL räknar med att omkring 100 kommuner och flera landsting kommer att gå med underskott i år. 2012 gick bara 19 kommuner och 3 landsting med underskott men det berodde till stor del på att kommunerna och landstingen fick tillbaka försäkringspengar från AFA.

För att klara ekonomin räknar SKL med att kommunerna måste höja skatten med 6 öre och landstingen med 38 öre fram till 2016.

SKL har inte begärt några extra statsbidrag men räknar med att sektorn får lika stora bidrag som man fått tidigare år. Ännu är det inte klart om det blir så.

–Vi vet ännu ingenting. Det vi hittills har fått höra från regeringshåll är att de inte har någon information. Därför utgår vi från att bidragen är oförändrade, säger Mats Kinnwall.

Trots kärvare tider räknar SKL med att antalet anställda kommer att öka med 55 000 personer fram till 2016 för att kommunerna och landstingen ska klara de ökade kraven. En del av dessa kommer att arbeta i privatiserade verksamheter.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum