×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

För lång väntan på hjälp i många kommuner

2012-09-14, Tidningenvision.se

Tusentals gamla och funktionshindrade får vänta alldeles för länge på den hjälp de har rätt till av kommunerna. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Att många äldre och personer med funktionsnedsättning samt andra med särskilda behov får vänta alldeles för länge för att få den hjälp de har rätt till är ett ständigt problem. Flera åtgärder för att få kommunerna att bli snabbare har gjorts. 2002 infördes en särskild straffavgift där kommunerna kan få böta om brukare får vänta längre än de tre månader som kommunen har på sig från det att man fattat beslut om en insats.

Sedan några år är kommunerna dessutom skyldiga att rapportera till Socialstyrelsen hur många beslut de inte har hunnit verkställa inom tre månader.

Trots straffavgifter och rapporteringsskyldighet väntar fortfarande många på insatserna. Vid halvårsskiftet rapporterade kommunerna in 4 245 fall där brukarna fått vänta längre än tre månader. Det handlar bland annat om bostäder med särskild service, kontaktpersoner och daglig verksamhet som de har rätt till enligt socialtjänstlagen och LSS, Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade.

– Man kan konstatera att det är väldigt många som får vänta och det blir ju naturligtvis värre för brukarna ju längre det dröjer. Men om man ska kunna säga något om allvarlighetsgraden skulle man behöva se det över tid. I de här siffrorna ligger både kortare och väldigt långa väntetider, säger Birgit Rengren Borgersen på Socialstyrelsen.

När Socialstyrelsen anser att en brukare väntat orimligt länge kan man ansöka om att kommunen döms att betala en straffavgift. Sedan 2010 har över 1 000 ärenden varit uppe i förvaltningsrätten. I 822 fall har kommuner dömts att betala mellan 50 000 kronor och 1 miljon.

Antalet ej verkställda beslut har legat mellan 4 000 och 5 000 de senaste åren. Men enligt Birgit Rengren Borgersen är det svårt att avgöra om situationen blivit bättre eller sämre eftersom man inte vet hur många beslut om insatser kommunerna fattar. Socialstyrelsen har inte under senare tid gjort någon granskning av om väntetiderna ökat eller minskat.

– Kommunerna måste helt enkelt bli bättre på att planera och avsätta tillräckliga resurser.

Allra flest ärenden just nu har Göteborgs stad. Totalt väntar 402 brukare, hälften väntar på ett boende med särskild service.

Lars Eriksson, planeringsledare på stadsledningskontoret, säger att staden länge jobbat för att bygga bort kön. Bristen är störst för personer med komplexa behov, till exempel de med svår autism som kan bli utagerande.

– Det är oerhört långa planeringsprocesser, det är svårt att hitta mark att bygga på och det är bygglov som överklagas. Som i alla storstäder så är det en generell brist på bostäder i Göteborg och då blir det också svårare att bygga bostäder med särskild service, säger han.

Är det brist på pengar?

– Nej, fullmäktige avsätter pengar varje år som stadsdelarna kan ta del av för att finansiera sina ökade driftskostnader när de bygger bostäder.

När tror du att ni är ikapp med byggandet?

– 2014 närmar vi oss att ha behov och utbud i balans.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum