×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Bättre villkor för jour högt på fackets agenda

2012-09-24, Tidningenvision.se

Bättre villkor för jour och beredskap och ökat tryck för bättre lönesamtal. Det är ett par av de frågor förbundsmötet tycker är viktiga för Vision inför avtalsrörelsen. Sammanlagt beslutades om 122 motioner.

Beredskap på natten för 15 kronor i timmen? Nej, tack. I kommande avtalsrörelser ska Vision fortsätta driva på för att få igenom bättre villkor för dem som har jour- och beredskapstjänstgöring. Det gäller både ersättningen och att begränsa arbetsgivarens möjlighet att beordra jour och beredskap. Förslaget väcktes i en motion från anställda på landstingsfastigheter i Kalmar och fick bifall av förbundsmötet.

Ytterligare två beslut flaggades med högsta prioritet inför avtalsrörelsen. Det ena handlar om att underlätta för föräldralediga att använda sin företrädesrätt till nytt jobb, det andra om bättre lönesamtal. Reglerna kring företrädesrätten gör att föräldralediga måste tacka ja när de erbjuds jobb för att chansen inte ska gå förlorad. Samtidigt kan de hamna i knepiga situationer gentemot arbetsgivaren, till exempel om jobbet är ett tidsbegränsat vikariat som krockar med föräldraledigheten. Vision ska nu utreda om det går att teckna avtal som undanröjer problemen.

När det gäller lönesamtalen beslutade förbundsmötet att Vision ska fortsätta jobba för att lönesättande chefer ska använda dialogmodellen. Lönesamtalet ska handla om vad medarbetaren gjort det senaste året, och för att bedöma arbetsinsatsen och bestämma lön krävs att man i förväg kommit överens om personliga mål för varje medarbetare.

Andra förbundsmötesbeslut som kan landa som yrkanden inför kommande avtal gäller mer pengar till föräldralediga, att äldre anställda ska kunna blir mentorer för yngre och gå ner i arbetstid med bibehållen lön, samt att man som anställd ska kunna få semesterersättningen före semestern.

Vision ska också bli bättre i stödet till arbetslösa. Enligt förbundsmötets beslut ska Vision dels arbeta för rättvisare rekryteringsprocesser, dels ge bättre stöd och ordna aktiviteter för arbetslösa.

Enskilda yrkesgrupper ska också lyftas fram. Löneutvecklingen och möjligheterna till vidareutbildning för administratörer är för dålig, tycker assistenten Veronica Silén i Gävle som motionerade om att Vision ska lyfta administratörsfrågorna nästa år. Helt rätt, ansåg förbundsmötet.

Alla motioner fick inte bifall, även om de väckte debatt. Frågan om privatiseringar av välfärden och vinster som landar i skatteparadis fick många att gå upp i talarstolen. Men motionen som yrkade på att Vision ska begränsa privatiseringar fick avslag. Argumenten var bland annat att nästan en tredjedel av medlemmarna arbetar hos andra arbetsgivare än kommuner och landsting och att de viktiga frågorna för facket är kvaliteten på välfärden och villkoren för medlemmarna, oavsett var de jobbar.

Många beslut rörde också Visions interna arbete. I rapporten ”Vi bygger Vision” stakas framtiden ut, vilka mål Vision har och hur man ska gå tillväga för att nå dem. Det handlar bland annat om rekrytering av nya medlemmar, om hur man ska fokusera på medlemmarnas yrkeskarriär, att slå fast ”hjärtefrågor” man ska jobba med för att förbättra medlemmarnas vardag, och om vilket arbetssätt fackligt förtroendevalda ska ha.

En punkt som väckte debatt var att förtroendevalda i Vision alltid ska kombinera det fackliga uppdraget med en egen yrkeskarriär. Flera ombud i stora avdelningar vittnade om problem att kunna jobba deltid och samtidigt klara av att hjälpa medlemmar på alla arbetsplatser. Men förbundsmötet klubbade igenom förändringen med knapp majoritet, 53 procent ja och 47 procent nej.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum