×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Var fjärde känner sig inlåst på jobbet

2012-10-18, Tidningenvision.se

Har du tröttnat på ditt nuvarande arbete men ser ingen väg därifrån? Du är långt ifrån ensam, om det nu är någon tröst. Över en miljon svenskar känner sig inlåsta på jobbet.

Det är en stor grupp och många mår dåligt, både fysiskt och psykiskt, säger Sara Göransson, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som tillsammans med professor Gunnar Aronsson under flera år har forskat om begreppet inlåsning.

Problemen är omfattande, både för arbetsgivarna och för den enskilde. Med låg rörlighet i arbetslivet stannar människor kvar på jobb där de vantrivs och producerar mindre än vad de skulle kunna göra.

Sara Göransson ser flera förklaringar till att nästan var fjärde arbetstagare känner sig inlåst på jobbet. Det kan handla om människor som från början hamnat fel i sitt val av yrke eller kommit till en arbetsplats de inte trivs på.

– Men vanligast är nog att människor upplever att det jobb som de sökte och fick har förändrats. Det kanske var rätt i början, men sedan har omorganisationer och nedskärningar ändrat förutsättningarna.

Hon exemplifierar: För 20 år sedan var en banktjänsteman en ekonomisk rådgivare, i dag innebär jobbet att man ska kränga bankens produkter. Förr ägnade en kirurg den mesta arbetstiden åt att operera, idag tar administration och diverse kvalitetsarbete allt mer tid.

Sara Göransson och Gunnar Aronsson fick upp ögonen för fenomenet mest av en tillfällighet. När de för drygt tio år sedan undersökte hur korta och osäkra jobb påverkade människor använde de fast anställda som kontrollgrupp.

Resultatet var lite oväntat. Personerna i kontrollgruppen som upplevde att de var i fel yrke och på fel arbetsplats hade sämre hälsa, upplevde mindre av lärande och kände sämre stöd från sin chef. Så föddes begreppet dubbel inlåsning.

Enligt studien passar cirka 20 procent av dem som har tillsvidareanställning in på den beskrivningen.

Känslan av maktlöshet inför det egna yrkeslivet kan få konsekvenser för hälsan, konstaterar Sara Göransson.

– Det är påfrestande om man inte ser en väg ur en situation som man inte trivs i. För en del sätter det sig i kroppen medan andra blir deprimerade, om situationen består kan det leda till sjukskrivning, säger hon.

Alla löper inte lika stor risk att drabbas, det finns en tydlig koppling till utbildningsnivå. Ju högre utbildning, desto lägre risk att personen känner sig inlåst. När det gäller kön är skillnaderna små, yngre personer känner sig mer inlåsta än äldre.

– Det kan bero på att de äldre efter flera jobbyten upplever att de har hamnat på rätt ställe. En annan förklaring är att de har förlikat sig med situationen, säger hon.

Hur ska den som vantrivs på jobbet ta sig vidare? Sara Göransson påpekar att det inte bara är den enskildes ansvar att hitta en lösning. Den inlåsta är förmodligen mindre engagerad på jobbet, vilket kan påverka både den allmänna stämningen och arbetsresultatet.

– Det är aldrig bra att ha anställda som inte trivs. En bra arbetsgivare måste hjälpa sin missnöjda medarbetare vidare med jobbcoachning och andra insatser.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum