×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Var femte fackligt aktiv får sämre lön

2012-10-12, Tidningenvision.se

Många förtroendevalda i Vision upplever att de har blivit straffade av arbetsgivaren för sitt fackliga arbete. Samtidigt tycker nästan hälften att uppdraget har gett en skjuts i karriären.

Hur är det att vara fackligt förtroendevald i Vision år 2012? Vad händer med den egna lönen när man kämpar för andras, och är det ett plus eller ett minus från arbetsgivarens horisont att en anställd ägnar sig åt förhandlingar och annat fackligt arbete?

På Visions förbundsmöte i Norrköping i september frågade Tidningen Vision 107 förtroendevalda om deras fackliga vardag. Fram träder bilden av ett spännande och utvecklande uppdrag, som ibland hämmar den egna löneutvecklingen.

Nästan hälften av de tillfrågade upplever att det fackliga arbetet har främjat möjligheten att få ett nytt, mer kvalificerat arbete. Främst lyfter de fram att utbildningar och det fackliga vardagsarbetet har stärkt den egna kompetensen. Flitiga kontakter med personalavdelningen gör också att "man får möjlighet att visa upp sig för högre chefer och ledning", som en avdelningsordförande i undersökningen uttrycker sig.

Lika många anser att det fackliga uppdraget inte har påverkat möjligheten att göra karriär, medan 8 procent anser att chansen att få ett annat, mer kvalificerat arbete har minskat.

Hur går det då med den egna lönen när man jobbar fackligt? Över hälften anser att den inte har påverkats. 20 procent uppger att uppdraget har gjort att lönen fått en extra skjuts, medan 22 procent anser att löneutvecklingen har hämmats.

En person som är förhandlingsansvarig i en kommunavdelning konstaterar att hon "inte får lika stora påslag som kollegerna, eftersom jag inte längre anses ha spetskompetens i yrket". En avdelningsordförande i en kommun uppger att han "alltid får lägsta nivån".

Var tredje förtroendevald i undersökningen uppger att de har "straffats" av arbetsgivaren på grund av sitt fackliga arbete. Vanligast är att det handlar om dålig löneutveckling i förhållande till andra på arbetsplatsen och sämre utvecklingsmöjligheter. Negativa kommentarer från chefer och mindre kvalificerade arbetsuppgifter i sitt vanliga yrke, är andra saker som förtroendevalda i Vision har råkat ut för.

De negativa aspekterna av det fackliga arbetet påverkar dock inte i någon större utsträckning viljan att fortsätta jobba fackligt. En klar majoritet, 85 procent av de tillfrågade, svarar nej på frågan om arbetsgivarens attityd har fått dem att fundera på att lämna sitt uppdrag.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum