×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kostnaderna skenar för hyrpersonal

2012-10-09, Tidningenvision.se

Det blir allt vanligare att kommuner hyr in personal. För bemanningsföretagen är det jackpot, men kommunerna själva är kritiska till utvecklingen.

Lärarvikarier, sjuksköterskor, administrativ personal, socialsekreterare. Kommunerna vänder sig allt oftare till bemanningsföretagen när de behöver täcka upp med korttidsvikarier eller klara arbetstoppar. Enligt en sammanställning som Tidningen Vision låtit Statistiska centralbyrån göra ökade kommunernas sammanlagda kostnad för inhyrd personal med 20 procent
i fjol, från 670 miljoner till 810 miljoner kronor.

Men det är stora skillnader över landet. Ett femtiotal kommuner hyrde enligt sin redovisning inte in personal en enda timme, och i en tredjedel av kommunerna var kostnaden för tillfälligt inhyrda mindre än 100 000 kronor på hela året. I andra änden av listan finns knappt tjugo kommuner där bemanningsföretagen fakturerade mer än 10 miljoner kronor.

Genomgående är att man vänder sig till bemanningsföretagen när det är svårt att rekrytera vikarier. I många fall handlar det om lärare och vårdpersonal, men det är även brist på socionomer.

– De senaste åren har problemen eskalerat. Vi har försökt allt. Problemet är att de som kommer från storstaden inte vill vara kvar hos oss. Vi blir tvungna att hyra in, säger Ulla-Britt Martinsson, avdelningschef på socialtjänsten i Svenljunga.

Vad tycker du om det?

– Det är en katastrof att inte få stabilitet i verksamheten. En viss personalomsättning är bra, men inte så som vi haft, säger hon.

I vissa kommuner förklaras ökningen som tillfällig. I Örebro som hyrde in personal för 90 miljoner kronor prövade man att ta in alla korttidsvikarier till förskolan och omsorgen från bemanningsföretag. Det projektet har nu övergivits. Samma orsak anges i Ängelholm där hyrkostnaden på två år mer än fördubblats till drygt 11 miljoner i samband med att man prövade att hyra in personal till förskolan och skolan.

Hälften av de 30 kommuner som i förhållande till sin storlek hade störst inhyrning i fjol ligger i Stockholms län. Högst kostnad hade Stockholms stad som i fjol hyrde in personal för drygt 100 miljoner kronor. Den absolut största delen gäller lärarvikarier, men bemanningsföretagen anlitas också för att fylla luckor i bland annat administrationen, omsorgen och socialtjänsten.

I stadsdelen Rinkeby-Kista hyrde man i fjol in socialsekreterare för 1,4 miljoner kronor.

– Dels hade barnenheten ovanligt hög personalomsättning, dels ökade antalet ärenden kraftigt. Vi var tvungna att förstärka personalstyrkan för att klara alla anmälningar, säger Sakir Demirel, chef för social omsorg i Rinkeby-Kista.

Varför har ni hög personalomsättning?

– En anledning är lönen. Vi har blivit som en inskolningsplats. Den som flyttar på sig kan få högre lön någon annanstans. 

Men är det inte dyrare att hyra in personal i stället för att höja
lönerna?

– Vi går med underskott och är inte nöjda med att ta in konsulter. Det är en nödlösning, och framöver hoppas jag att vi kan öka personalstyrkan för att möta arbetstoppar.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum