×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Glastak för kvinnors löner

2012-10-18, Tidningenvision.se

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt. Störst är det fortfarande ju högre lönerna blir, en så kallad ”glastakseffekt” som finns både i privat samt offentlig sektor.

– Det finns osynliga barriärer för kvinnor att ta sig längre upp i företagens hierarkier, säger Göran Hjelm, forskningschef på Konjunkturinstitutet.

Det statliga Konjunkturinstitutet, KI, konstaterar i sin årliga lönebildningsrapport att lönegapet mellan könen krymper både bland arbetare och tjänstemän, även om utjämningstakten är långsam.

– Det här är trögrörliga saker som har med yrke, utbildning och så vidare att göra. Det är inget som ändras snabbt, säger Göran Hjelm.

KI delar upp gapet i två delar: ett förklarat lönegap och ett oförklarat. De faktorer som kan förklaras är till exempel samma yrke men olika lön (lönediskriminering), vilka yrken som män respektive kvinnor väljer (fördelningsdiskriminering) och att branscher som är eller har varit kvinnodominerande värderas lägre än andra (värdediskriminering).

Vad som ligger bakom den resterande delen är oklart. KI visar statistiskt i sin rapport att den förklarade delen minskat men att den oförklarliga ligger kvar på ungefär samma nivå. Det tros bero på om en så kallad glastakseffekt.

– Det oförklarliga lönegapet blir större ju högre lönen blir. Det ger stöd för att ett glastak existerar, att kvinnor fortfarande har svårt att ta sig till de högre och högst avlönade positionerna i samhället.

Även i offentlig sektor så förefaller det oförklarliga lönegapet vara högre vid höga löner än vid låga.

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum