×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fler fast i långvarigt bidragsberoende

2012-10-25, Tidningenvision.se

Allt fler personer måste ha ekonomiskt bistånd under långa perioder för att klara sin försörjning. Många kommuner saknar rutiner för att kunna minska det långvariga bidragsberoendet.

Det är Socialstyrelsens Öppna jämförelser som visar att andelen människor som är beroende av ekonomiskt bistånd under långa perioder har ökat den sista tiden. Bidragsberoendet ökar i alla län men främst i Örebro län. Främst handlar det om personer som är sjuka eller arbetslösa under lång tid.

Ökningen bland dem som får bidrag under 10-12 månader har ökat med 2,6 procentenheter till 34,2 procent av alla bidragstagare under det senaste året. Bland dem som får bidrag i minst tre år är ökningen 2,7 procentenheter till 21,3 procent av alla som får ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsen konstaterar att långvarigt bidragsberoende ökar risken för utanförskap.

Människor som har tappat fotfästet på arbetsmarknaden riskerar att gå miste om stöd, hjälp och insatser från samhället på grund av dålig samverkan och otydligheter i ansvarsfördelningen mellan myndigheter som kommuner, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Bara var femte kommun har rutiner för samarbetet med Arbetsförmedlingen och bara var tionde med Försäkringskassan. I nästan vart tredje län saknas helt formaliserade rutiner för samarbete med primärvården och öppenpsykiatrin.

Bara storstadslänen och Västmanland har ett inarbetat samarbete med Kronofogdemyndigheten för att förebygga och förhindra vräkningar.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum