×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Få skyddsombud hinner med uppdraget

2012-10-24, Tidningenvision.se

Bara vart femte skyddsombud har möjlighet att lägga all tid de behöver på sitt uppdrag. Det visar en undersökning som TCO har gjort. Allra mest pressat är det i kommunerna.

Fakta

TCOs undersökning bygger på en e-postenkät som skickats till 24 576 skyddsombud i privata företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter. 8108 skyddsombud (33 procent) svarade på undersökningen.

Svaren i undersökningen visar att bara var femte, eller 20 procent, av skyddsombuden har möjlighet att ta all tid de behöver till uppdraget som skyddsombud. Sju av tio skyddsombud ägnar mindre än två timmar per vecka på sitt uppdrag. Bara fyra procent lägger ner mer än fem timmar per vecka.

Allra sämst är situationen i kommunerna. Där svarar bara 15 procent av skyddsombuden att de har möjlighet att ta all tid som behövs för att klara uppdraget.

Undersökningen visar också att de behöver mer utbildning för att klara sitt uppdrag. Det gäller särskilt Inom området psykosocial arbetsmiljö där 7 av 10 tycker att de behöver mer kunskap. Nästan lika många vill ha mer utbildning när det gäller konflikthantering och mobbning.

Skyddsombuden svarar att stress- och arbetsbelastning är det område där det behövs mest insatser. Arbetet med den fysiska arbetsmiljön, möbler och trivsel är de områden som skyddsombuden anser att arbetsmiljöarbetet fungerar bäst.

Var fjärde skyddsombud svarar också att chefer och arbetsledare inte hinner driva på arbetsmiljöarbetet. Det är något som oroar Visions förbundsordförande Annika Strandhäll.

–Vi måste skapa bättre förutsättningar för chefer att prioritera arbetsmiljöarbetet. Det kan till exempel handla om att chefer ska ha färre direkt underställda och tillgång till administrativt stöd, säger hon i en kommentar till undersökningen.

 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum