×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Bättre villkor krävs för bygglovspersonal

2012-11-27, Tidningenvision.se

Kommunerna måste erbjuda högre löner och bättre anställningsförmåner om de ska klara rekryteringen av bygglovshandläggare. Det anser Boverket som granskat kommunernas personalbehov.

Fakta

Sammanlagt finns cirka 400 bygglovshandläggare, 600 byggnadsinspektörer och 1800 arkitekter anställda i kommunerna. I fjol var medianlönen för kommunalt anställda bygglovshandläggare 29 600 kronor i månaden, för byggnadsinspektörer 29 800 kronor, och för arkitekter 32 350 kronor.

Nio av tio kommuner har svårt att rekrytera personal i byggfrågor med rätt kompetens.  I dagsläget saknas över 200 bygglovshandläggare och byggnads- och VVS-inspektörer i kommunerna, konstateras i Boverkets rapport.

Orsaken till bristen är dels tidigare personalneddragningar under lågkonjunkturer, dels den generationsväxling som pågår, dels den nya plan- och bygglagen som kräver större arbetsinsatser. Men, skriver Boverket, personalbristen beror också på att många av de som skulle kunna anställas väljer bort kommunerna som arbetsgivare.  Och för att kunna mäta sig mot privata arbetsgivare måste kommunerna bli betydligt mer attraktiva som arbetsgivare.

– Lönen är viktig. Man måste kunna konkurrera någorlunda med den privata sektorn, och även om man inte kan ge samma lön måste man kunna erbjuda något annat, som bättre förmåner, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det finns många kommuner som inte förstått det, men börjar man inte ta i det kommer den onda spiralen att fortsätta, säger Lars Brask, jurist på Boverket.

Vad blir konsekvensen av för lite personal?

– De stickprov vi gjort visar att 60 procent av kommunerna inte klarar kravet att handlägga bygglov inom tio veckor. Sedan har ju kommunen en viktig roll i att utöva tillsyn. Risken är stor att det är den delen man skär ned på, och det kan leda till att man inte hittar fel och får sämre kvalitet i byggandet.

Och vad innbär personalbristen för de anställda?

– Det är inte bra för någon arbetsplats att gå på knäna. Det här är ett tufft jobb. De fattar rätt så tuffa myndighetsbeslut där det är många olika intressen som ska vägas. Dessutom jobbar de i en politisk organisation som inte alltid förstår myndighetsrollen.

Och vad gör ni på Boverket åt problemet?

– Vi ska minst en gång varje mandatperiod ha en riktad insats mot politikerna, både de som håller i pengarna och de som sitter i byggnadsnämnderna. Finns inte vilja hos dem är det svårt att komma framåt, säger Lars Brask.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum