×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Rätt person på rätt plats ger bättre vård

2012-03-23, Tidningenvision.se

Massor av administrativt arbete görs av vårdande personal. Det är tid som i stället skulle kunna ägnas åt patienter. Nu vill medicinska sekreteraren Anette Johansson undersöka saken närmare.

Om administratörer tog över de många administrativa uppgifter som deras vårdande kolleger gör, skulle den vårdande personalen kunna lägga ner mer tid på det patientnära arbetet. Det är tanken bakom ett projekt som Anette Johansson, medicinsk sekreterare vid ortopediska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö, driver.

– Många grupper inom vården signalerar själva att de jobbar mycket administrativt, trots att deras arbete egentligen är vårdande. Dessutom är ju vi administratörer utbildade för sådant arbete och därför mest kompetenta att utföra de uppgifterna, säger Anette Johansson.

Det var efter initiativ från henne själv som hon i januari fick i uppdrag av klinikchefen, Magnus Eneroth, att undersöka vilka administrativa arbetsuppgifter som utförs av olika yrkes­grupper på hela ortopediska kliniken och vilka av dem som kräver yrkesspecifik kompetens.

– Ett av målen är att den administrativa personalen ska utföra majoriteten av de administrativa arbetsuppgifterna.
Det handlar om registreringar, dokumentation i patientjournaler och korrespondens, telefonservice, bokningar och ombokningar av patienter, remissvar och beställningar av förrådsartiklar, mat och tvätt.

Enligt Anette Johansson är de flesta yrkesgrupper positiva till projektet. Men det finns också en oro och ett motstånd att delta i det bland ett fåtal.

– Med tanke på besparingarna inom sjukvården är en del oroliga för att deras tjänster blir indragna om de släpper ifrån sig arbetsuppgifter, och det kan jag förstå. Samtidigt är det inte meningen att vi ska ta arbetsuppgifter ifrån dem, utan vi vill avlasta dem så att de kan utföra det arbete de är bäst på och är utbildade för.
Inom förvaltningen Region­service, som sköter bland annat tvätt, transporter och städning på sjukhusen i Region Skåne har man redan gjort liknande förändringar med syfte att underlätta arbetet inom sjukvården och frigöra tid för vårdande personal.

Enligt Stefan Larsson, verksamhetsutvecklare, har Region Skåne bland annat infört så kallade logistikvaktmästare som sköter avdelningsförråden och man har tagit över beställnings- och uppackningsarbeten från vårdpersonal.

Även i Landstinget Blekinge ska man titta på vad landstingsservice kan göra för att få en bättre och effektivare vård i andra änden.

– Det kan handla om allt från inköp till att förse vårdavdelningarna med till exempel sängar till hur material ligger på förrådshyllorna, säger Claes Håkansson, verksamhetsutvecklare på landstingsservice i Blekinge.

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum