×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Långvarigt samspel ger fungerande samtal

2012-03-09, Tidningenvision.se

I Hudiksvall tycker både fack och arbetsgivare att samtalsmodellen fungerar allt bättre. En förklaring kan vara Visions krav på att arbetsgivarna måste satsa mer på att utbilda cheferna.

Fakta

  • Involvera högsta tjänstemannaledningen. Få cheferna att förstå hur de kan använda lönepolitiken som styrinstrument.
  •  
  • Goda relationer mellan parterna är en förutsättning. Samarbetet måste bygga på öppenhet, förtroende och tillit.
  •  
  • Peppa lönesättande chefer att använda samtalsmodellen och våga öka lönespridningen.
  •  
  • Att ändra lönebilden tar tid – det är nödvändigt att tänka långsiktigt och vara uthållig. 
     

Hudiksvall var tidigt ute med samtalsmodellen. 2003 reste dåvarande SKTFs ombudsmän från Stockholm för att hjälpa kommunen att komma i gång. Medlemmarna hade sedan tidigare lönesamtal men det var fack och arbetsgivare som förhandlade fram löneökningarna. Redan från start hade parterna ett tätt samarbete när modellen infördes.

Eva Wannberg, Visions ordförande i Hudiksvall är övertygad om att grundarbetet varit en viktig framgångsfaktor.

–Vi i Vision drev nog på hårdast att vi ville ha modellen. Redan från början hade vi gemensamma utbildningar som alla fackliga företrädare och chefer fick gå. Ombudsmännen från Stockholm var här flera gånger och höll seminarier.

Nu har Hudiksvall använt modellen i nästan tio år. Men Eva Wannberg säger att det krävs ständiga utvärderingar, förbättringar och utbildningar för att hålla och höja kvaliteten. Varje höst träffas parterna och går igenom vad som varit bra och vad som behöver förbättras.

–Är det något som fungerar mindre bra tar vi upp konkreta brister på den specifika arbetsplatsen så att det inte bara blir något allmänt prat.

Innan lönesamtalen kommer kommunledningen och Vision överens om vad som ska gälla i översynen och om det behövs särkskilda satsningar på vissa yrkesgrupper. Arbetsgivaren och Vision träffar därefter förvaltningschefer, verksamhetschefer och Visions ombud på arbetsplatserna och berättar vad man beslutat.

–På så sätt når vi ut med vad vi har kommit överens om centralt, det fungerar jättebra, säger Eva Wannberg.

Visions medlemmar har ett medarbetarsamtal på hösten, ett löne­samtal i början av året och ett återkopplande samtal när de nya lönerna är satta.

–Det behövs fortfarande finputs, till exempel när det gäller chefens mandat. De måste bli mer involverade i arbetsgivarens lönediskussioner och få större möjligheter att påverka.

Vision har krävt bättring av arbetsgivaren och fått till en särskild utbildningsdag varje år där alla lönesättande chefer drillas i löneprocessen.

–Det är ett bra sätt att få med dem på tåget.

Eva Wannberg tror att lönespannet ökat med samtalsmodellen. För adminstratörer, som brukar ha liten lönespridning, är spannet nu 4 000–5 000 kronor i månanden.

Den positiva bilden bekräftar personalchefen Maria Larsson.

–Modellen börjar sätta sig. Dessutom har vi ett bra samtalsklimat, vi som arbetsgivare och Vision är väldigt samspelta.

En vanlig uppfattning i kommuner och landsting är att chefen redan innan lönesamtalet har bestämt den nya lönen. Maria Larsson erkänner att det kan finnas en sådan risk.

– Jag ser det som min roll att resonera med ledningsgruppen om dessa frågor. Det är också viktigt att de lönesättande cheferna verkligen har mandat att sätta lön. Men det måste naturligtvis ske inom de ramar och den budget de ansvarar för.

Även om Maria Larsson också tycker att samtalsmodellen fungerar bra i Hudiksvalls kommun håller hon med om att det finns saker som kan bli bättre. Framför allt handlar det om att peppa cheferna att våga ta ut svängarna och öka lönespridningen ytterligare. Att tänka långsiktigt är en annan nyckelfaktor, enligt Maria Larsson.

– Det tar flera år att ändra lönebilden. Jag tror att de flesta anställda inser att om chefen vill lyfta din lön kan det inte ske på ett år, men kanske tre år. Det resonemanget tror jag att de flesta förstår, säger Maria Larsson.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum