×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nya patienter får gå före i kön

2012-05-23, Tidningenvision.se

Väntetiderna har blivit kortare. Men vårdgarantin och kömiljarden kan gynna nya patienter på andra patienters bekostnad, det menar Socialstyrelsen i sin utvärdering.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att följa upp vårdgarantin och kömiljarden under tre års tid. I dag presenteras slutrapporten för regeringen.

Den samlade bedömningen i rapporten är att vårdgarantin och kömiljarden haft positiva effekter och ökat tillgängligheten för nya patienter. Samtidigt poängterar Socialstyrelsen att det inte går att avgöra om de positiva effekterna överväger de negativa.

– Det är väldigt svårt att säga ”ja, det har blivit bättre”. Som alla reformer så finns det både positiva och negativa effekter, säger Marianne Henning, utredare på Socialstyrelsen.

Nya patienter som vänder sig till primärvården har fått vänta kortare än tidigare, samt fått träffa en läkare inom sju dagar. Även antalet patienter som väntar på ett besök hos en specialist har minskat. Färre tvingas vänta mer än tre månader. Dock anser fortfarande två av tre patienter att väntetiden för specialistbesök varit oacceptabelt lång.

Samtidigt som vissa fått vänta kortare har andra missgynnats. Socialstyrelsen menar att det förekommer undanträngningseffekter, att väntetider för återbesök samt patienter med behov av upprepade läkarbesök kan missgynnas. Det gäller främst äldre, kroniskt sjuka och personer med flertal sjukdomar.

– Men vi vet inte hur mycket undanträngning det har förekommit, säger Marianne Henning.

Kommer Socialstyrelsen att försöka mäta det framöver?

– Jag betvivlar att vi någonsin kommer få ned det på decimalnivå, så att säga. Det går inte. Men det går att få betydligt bättre uppföljning. Vi har haft synpunkter på hur man mäter väntetider och vill ha bättre möjlighet att följa upp olika patientgrupper. Vi har ett uppdrag nu att titta närmare på hur man kan förbättra det, säger Marianne Henning.

Vårdgarantin har inte bara haft effekter på väntetiderna, menar Socialstyrelsen. Den har även inneburit större patientinflytande, bättre kommunikation med patienterna och tydligare besked från läkarna. Saker som är svåra att värdera i siffror. Ytterligare en svår sak att värdera och kartlägga är i vilken utsträckning landstingen köper vård från andra landsting för att klara vårdgarantin.

– Det vi vet är att samtliga landsting köper en hel del vård, både inom och utanför landstingets gränser för att få del av vårdgarantin, säger Marianne Henning.

Landstingen kan alltså få pengar fast de skickar i väg sina patienter?

– Ja, för då innebär det att de klarar vårdgarantin och får ersättning från garantin.

Kan det påverka de egna patienterna negativt i de landsting som tar emot andras patienter?

– Det är svårt att säga något om. Men vi vet att Stockholm har gått ut med en uppmaning till verksamheten att man inte får prioritera utomläns patienter framför de egna, så det betyder väl att det har förekommit vissa negativa effekter, säger Marianne Henning.

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum