×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

LOV ger valfrihet för dem som kan välja

2012-02-16, Tidningenvision.se

LOV bidrar inte till en mer jämlik och likvärdig vård och omsorg. Snarare riskerar lagen att leda till motsatsen, visar en rapport från Socialstyrelsen som utvärderat valfrihetssystemet.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft januari 2009. Valfrihet inom primärvården och socialtjänsten är tänkt att öka möjligheten för patienten att själv bestämma sin vårdgivare. Socialstyrelsen har nu granskat vad LOV har inneburit för patienter och befolkningen.

Rapporten visar bland annat att:
• den enskildas ställning har stärkts.
• om patienter ska kunna välja så krävs bättre information.
• människor med nedsatt autonomi riskerar att missgynnas av systemet.
• valfrihetssystemet i sig inte bidrar till jämlik och likvärdig vård och omsorg.

De flesta patienter är positiva till valfriheten som sådan. Men många upplever att det är svårt att välja. Socialstyrelsen efterfrågar bättre och mer lättillgänglig information för att alla ska kunna göra sina val. Utan stöd till vissa grupper riskerar en i dag ojämlik vård och omsorg bli ännu mindre jämlik, konstater Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen föreslår i rapporten att mer fokus läggs på att utveckla vården i utsatta områden samt att regering och riksdag tillsätter en nationell kommission för att minska sociala och regionala skillnader i hälsa och vård.

Sedan 2010 finns systemet inom primärvården i alla landsting och regioner. Inom kommunernas äldre- och handikappomsorg finns LOV i 94 av landets 290 kommuner. Ytterligare 69 kommuner har beslutat att införa det inom kort. 29 kommuner har beslutat att inte införa systemet.

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum