×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kniper käft av rädsla för att få lägre lön

2012-02-22, Tidningenvision.se

Det är lågt i tak på många arbetsplatser. Vart tredje skyddsombud upplever att kollegorna inte vågar framföra kritik till cheferna. Det visar en undersökning Tidningen Vision gjort.

Fakta

Som offentligt anställd

Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller även på jobbet.

Du får inte utsättas för repressalier för att du utnyttjat din yttrandefrihet.

Du får vända dig till massmedia och göra intervjuer på arbetstid.

Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till media.

Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som har vänt sig till media.

Yttrandefriheten gäller även dig som chef.

 

Som privat anställd

Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller inte på jobbet.

Din rätt att offentligt kritisera din arbetsgivare är mycket begränsad. Du måste först kontakta din chef och försöka få en ändring till stånd.

Dina påståenden kan skada arbetsgivaren och du riskerar då att bli uppsagd eller avskedad.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar media, men arbetsgivaren har rätt att försöka ta reda på vem som har vänt sig till media.

”Folk är rädda för att det ska ligga dem i fatet vid löneförhandlingar. De som går på vikariat är rädda för att inte få förlängt om de bråkar.”

Så säger ett av de över 2 000 skyddsombud som har besvarat Tidningen Visions enkät om den psykosociala arbetsmiljön på jobbet. 31 procent av skyddsombuden upplever att arbetskamraterna på den egna arbetsplatsen inte vågar framföra kritik till ledningen.

–Det är en skrämmande hög siffra. Man skulle kunna förvänta sig att det är högre i tak inom offentlig sektor där de anställda har ett starkt regelverk som garanterar deras yttrandefrihet, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO.

Birgitta G Andersson är socialsekreterare och skyddsombud inom individ- och familjeomsorgen i Angered i Göteborg, där man nyligen har gjort en stor omorganisation. Missnöjet pyr, men få törs lufta sina tankar.

–Vi har farit illa och många har slutat. På flera enheter vågar medarbetarna inte säga vad de egentligen tycker. Vårt huvudskyddsombud har varit med på många arbetsplatsträffar där medarbetarna inte vågat höja sina röster, trots att vi vet att de är missnöjda.

Kritiken som aldrig når ledningen handlar oftast om att cheferna inte håller måttet. Självcensuren beror enligt Birgitta G Andersson på att de anställda är oroliga för att straffas.

–Tidigare har anställda mötts av förtäckta hot, de har blivit förfördelade i lönerevisionen och de har inte fått ledigt när de har velat. Men dessa chefer jobbar inte kvar längre.

Charlie Nyström Edefjäll, skyddsombud inom ifo och äldreomsorgen i Norsjö kommun, har liknande erfarenheter. I hans kommun pågår en ombyggnad och en omflyttning av de anställda i kommunhuset. Samtidigt är man mitt i en omfattande omorganisation.

De ständiga förändringarna och kraven på effektiviseringar har skapat en känsla av osäkerhet, enligt Charlie Nyström Edefjäll. Många medlemmar ligger lågt i stället för att framföra sina synpunkter uppåt.  

–Tyvärr är dessa farhågor befogade till viss del. Jag tycker att cheferna har ändrat syn under senare år, blivit mindre benägna att ta kritik, säger han.

Ledningen har en avgörande betydelse för vilken kultur som råder på en arbetsplats oavsett sektor och bransch, konstaterar Ingemar Hamskär. Med chefer som är osäkra i sin yrkesroll och har bristande kunskap om de anställdas grundlagsskyddade yttrandefrihet sprider sig en osäkerhet i organisationen.

Samtidigt påpekar han att det kan finnas goda skäl för de anställda att hålla igen på kritiken. Hindrad karriärutveckling och dålig löneutveckling är sådant som kan drabba den som visar civilkurage och slår larm om missförhållanden.

–Visst utsätter man sig för en viss risk om man framför kritik. En klok arbetsgivare inser att en framgångsrik och effektiv organisation måste ha högt i tak, men alla arbetsgivare är inte kloka, säger Ingemar Hamskär.

Även om skyddet för de anställdas yttrandefrihet är starkt inom offentlig sektor ser Ingemar Hamskär behov av skärpta regler. Skarpare lagstiftning för att stärka skyddet för visstidsanställda, lyder ett förslag. Regler som gör det lättare att fälla en arbetsgivare för brott mot efterforskningsförbudet, är ett annat.
 

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum