×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Avbokad tolk får full betalning

2012-12-17, Tidningenvision.se

En tolk som avbeställs med kort varsel ska ha samma ersättning som om tolkuppdraget utförts. Det har Högsta Domstolen slagit fast.

Fallet gäller en tolk som fick ett uppdrag vid tingsrätten avbokat dagen innan förhandlingen skulle äga rum. Tolken begärde full betalning, men tingsrätten beslöt att han bara skulle få ersättning för tidsspillan vilket motsvarade knappt en tredjedel av beloppet.

För att få mer pengar skulle tolken, enligt den praxis som gäller, ha bevisat att det inte gick att få ett annat uppdrag i stället för det som avbeställts. 

Högsta Domstolen, HD, konstaterar att det inte finns några regler i tolktaxan om ersättning för avbeställda uppdrag, utan att det ska avgöras från fall till fall. Men eftersom tolkarna numera jobbar för flera tolkförmedlingar har det blivit svårare att bevisa inkomstbortfallet, och HD tycker att det är dags att införa en taxereglering.

Så länge det inte är reglerat anser HD att utgångspunkten ska vara att tolken ska få lika stor ersättning som om uppdraget utförts i de fall avbeställningen görs med mindre än 48 timmars varsel. I HD:s dom slås fast att tolken ska få 1 831 kronor, vilket var den summa han begärde. 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum