×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Dags att summera 2012-målen

2012-08-28, Tidningenvision.se

Sedan 1990-talet har SKTF/Vision tappat medlemmar. Ett förändringsarbete påbörjades 2008 och ett antal ambitiösa mål och åtgärder formulerades som skulle vara uppfyllda och genomförda till förbundsmötet i september 2012.Så här har det gått på några av punkterna.

Självklara valet

Mål: Vision ska vara det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.

Så har det gått: Bland dem som ännu inte har valt fackförbund är Vision långt ifrån det självklara valet. Bara 3 procent att de potentiella medlemmarna är intresserade av att gå med i Vision.

Annika Strandhäll, förbundsordförande: – Det här är ett långsiktigt mål som inte är lätt att bara bocka av. Vi får fortsätta på inslagen väg och satsa på studenter, bjuda in unga till fackligt engagemang och öppna upp styrelserna så yngre kan få inflytande.

 

Nöjda medlemmar

Mål: Vi har nöjda medlemmar som upplever en god dialog med de förtroendevalda.

Så har det gått: En majoritet av medlemmarna är nöjda med sitt medlemskap och 66 procent uppger att de skulle rekommendera sina kolleger att gå med i Vision. Men en majoritet av de förtroendevalda använder inte mer tid ute bland "sina" medlemmar.

Annika Strandhäll: – Det är ganska bra siffror. Men Vision måste spendera mindre tid i förhandlingsrummet och vara ännu mer ute på arbetsplatserna. Annars vet vi inte vilka frågor som är angelägna för medlemmarna.

 

Fler deltar i arbetet

Mål: Fler deltar i det fackliga arbetet och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer.

Så har det gått: Utvecklingen har varit positiv. Nästan 70 procent av klubb- och avdelningsordförandena uppger att de har fått fler medlemmar som engagerar sig i det fackliga arbetet genom nya arbetssätt och arbetsformer.

Annika Strandhäll: – Vi går i rätt riktning. Om fler är med och jobbar fackligt så leder det ökad känsla av stolthet, att facket är "vi".

 

Stolta förtroendevalda

Mål: Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget.

Så har det gått: Nästan 90 procent av ordförandena instämmer helt eller i huvudsak i påståendet att de upplever stolthet över sitt uppdrag.

Annika Strandhäll: – Det här målet har vi har kommit längst med och det är jättehäftigt. När jag engagerade mig i Vision i slutet av 90-talet verkade många tycka att det var jobbigt att vara fackligt aktiv. Nu träffar jag förtroendevalda som är stolta för vad vi åstadkommit, trots att det är smärtsamt att ändra arbetssätt.

 

Yrkesfrågorna i fokus

Mål: Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.

Så har det gått: Andelen förtroendevalda som ordnat yrkesaktiviteter för "sina" medlemmar har nästan halverats under det senaste året. Färre medlemmar och potentiella medlemmar upplever också att Vision organiserar hans eller hennes yrkesgrupp.

Annika Strandhäll: – Det här är en av våra största utmaningar. Vi måste lyckas. Vi gör en stor yrkessatsning sedan ett år, med bland annat fler personliga ombudsmän, men här behöver vi göra mycket mer.

 

Alla ska få ett erbjudande

Åtgärd: Alla nyanställda inom Visions organisationsområde ska få erbjudande om att gå med i förbundet.

Så har det gått: 60 procent av dem som är lokala arbetsplatsombud i Vision uppger att de har kommit långt eller ganska långt när det gäller att nå alla
nyanställda med ett erbjudande om att bli medlemmar.

Annika Strandhäll: – Att erbjuda folk att gå med i förbundet är naturligtvis a och o. Får man frågan är det många som säger ja. Vi måste få in mer systematik i detta. Vi är en bit på väg, men måste nå hela vägen fram.

 

Yngre medlemmar i styrelserna

Åtgärd: Inriktningen är att 30 procent av ledamöterna i Visions styrelser ska vara under 35 år från och med 2012.

Så har det gått: Åldersstrukturen i styrelserna har sett ungefär likadan ut under åren. 2011 levde 7 procent av Visions styrelser upp till målet om att 30 procent av ledamöterna var under 35 år, i maj 2012 hade andelen minskat.

Annika Strandhäll: – Det har inte hunnit hända så mycket, men det är ett av våra färskaste mål, från hösten 2010. Jag känner mig lite bekymrad, jag hade önskat att vi hade kommit längre. Vi är inte hemma, men jag tror vi driver på utvecklingen med det här beslutet i ryggen. Vi får ta förnyade tag och dammsuga för att hitta de unga.

 

Hejdå SKTF

Åtgärd: Förbundet ska få ett nytt namn som är relevant också för de framtida medlemmarna.

Så har det gått: I september 2011 presenterades det nya namnet Vision.

Annika Strandhäll: – Ett nytt namn har varit betydelsefullt, det var ytterligare en sak som gjorde att de förtroendevalda som jobbar lokalt fick energi. Det nya namnet blev en bekräftelse på att vi har förändrats.

Källa: Slutrapport, Visions förbundsmöte 2012.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum