Avtalet innebär en löneökning på 3,3 procent på 15 månader vilket motsvarar 2, 6 procent per år i kostnadsökningar, i nivå med andra avtal som gjorts på arbetsmarknaden i år. Förutom en löneökning på 644 kronor så ingår även införandet av uppsägningstid och garanterad sysselsättningsgrad för de som arbetar som assistenter i avtalet.

– Det är bra att vi har fått igenom förbättrad anställningstrygghet för personliga assistenter. Med det nya avtalet vet man vad grundlönen kommer att bli varje månad i upp till sex månader framåt. Något som inte varit fallet hittills, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund på fackförbundets hemsida.

Även från arbetsgivarhåll är man nöjd med att ha kommit överens om ett nytt avtal för att undvika en utdragen konflikt. Parterna har enats om att införa en ömsesidig uppsägningstid på 14 dagar även när anställningen upphör vid särskilda skäl.

– Tidigare har både assistenten och företaget kunna avsluta anställningen på dagen om någon av parterna har velat det. Nu inför vi en ömsesidig uppsägningstid på två veckor, vilket ger en ökad trygghet för såväl kunder som assistenter, utan att den grundläggande principen om kundens rätt att välja assistent rubbas, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund på arbetsgivarorganisationens hemsida.

Det nya avtalet gäller från den 1 mars 2012 till den 31 maj 2013. Löneökningarna är retroaktiva från och med den 1 mars 2012.