Vilka de nominerade är går att läsa på Visions hemsida, där alla ges en kort presentation.
Förbundsstyrelsen består av tolv ledamöter som väljs vid förbundsmötet 22-23 september. Dessförinnan ska valutskottet lämna sitt förslag på vilka som ska sitta i styrelsen. Under våren intervjuas de nominerade och utskottets förslag ska presenteras dagen före midsommar.