×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Usla villkor får tolkar att sluta

2011-09-09, Tidningenvision.se

Dålig utbildning, låg status, dumpade priser och ointresse från uppdragsgivarna. Ett stort forskningsprojekt vid Lunds universitet har granskat tolkarnas arbetsvillkor – och målar upp en dyster situation.

Fakta

5 000–6 000 personer arbetar i dag som tolkar i Sverige, omkring 1 000 av dem har det som huvudsaklig försörjning.  Arabiska, somaliska, spanska, turkiska, finska, dari/pashto, kurdiska och bosniska är några av de språk som tolkas mest i Sverige.
 

Under tre år har tre forskare vid Lunds universitet under namnet Tolkprojektet synat tolkarnas arbetsvillkor, hur tolkningen fungerar och vad den innebär för integration och rättssäkerhet. 26 tolkar har intervjuats vid flera tillfällen, man har varit med vid tolkningstillfällen och följt blivande tolkar under utbildning. Sammantaget har forskarna träffat flera hundra tolkar.

Resultatet är nedslående. Många tolkar upplever att statusen på yrket är låg och att man närmast ses som ett nödvändigt ont. Många lämnar dessutom yrket.

–Från det övriga samhället ser man inte riktigt på tolkens jobb som ett yrke. Man ser på tolkning som något vem som helst som kan två språk kan göra, säger Kristina Gustafsson, en av forskarna i projektet.

Kristina Gustafsson och hennes kolleger konstaterar att utbildningen för tolkar är för kort och inte anpassad till de språk som i dag efterfrågas. Inga intressegrupper driver heller på för att tolkningen ska bli bättre och stora uppdragsgivare, som kommuner och landsting, har bidragit till att dumpa priserna för tolkning. Tolkars arvoden har, enligt Kristina Gustafsson, i princip stått stilla sedan 1990-talet.

Tolkens roll ses inte heller som en viktig samhällsfråga, menar forskarna.

–Vi vill vända på det. Tolk­an­vänd­ningen är ömsesidig och det ligger i hela samhällets intresse att det fungerar bra. Läkaren behöver tolken lika mycket som patienten gör, säger Kristina Gustafsson.

Victoria da Silva är tolk med portugisiska som tolkspråk. Hon känner igen den arbetssituation som forskarna beskriver.

–Att yrket har låg status märks väldigt tydligt på lönen, man är inte värd mycket, säger hon och ger ett talande exempel.

–Vissa av tolkförmedlingarna skickar ut uppdrag på sms, den som svarar först får det. För förmedlingarna spelar kvaliteten på den man skickar ingen roll.

Vad ska då göras för att förbättra situationen? Kristina Gustafsson hoppas på mer påtryckningar från invandrarföreningar. Hon vill också se en längre och bättre utbildning, inriktad på de språk som verkligen efterfrågas.

Att offentliga upphandlare tittar mer på kvali­teten på tolkningen, och inte bara priset, är ytterligare något hon anser behövs för att förbättra tolkningen och tolkarnas arbetsvillkor. Runt en miljard läggs årligen på tolkning i Sverige.

–Så det är inga jättesummor det handlar om, men de är väldigt avgörande, säger Kristina Gustafsson.
 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum