×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Pressad ekonomi orsakar lagbrott

2011-09-28, Tidningenvision.se

Var femte socialchef tvingas bryta mot lagen för att klara ekonomin. Störst problem vållar LSS – trots att det är en konkret lag med väl definierade rättigheter.

–Lagstiftningen ska naturligtvis följas, den ger inget utrymme för tolkningar även om det i vissa fall kan handla om väldigt dyra insatser, säger Yvonne Ahlström, socialpolitiskt sakkunnig på Vision.

För tredje året i rad har Vision undersökt hur landets socialchefer ser på sitt uppdrag. Årets rapport heter Guldkanten får andra stå för och bygger på 130 enkätsvar.

Fram träder bilden av en yrkesgrupp hårt pressad mellan lagstiftning och ekonomi. Var femte social­chef uppger att de inte kan följa intentionerna i de lagar som styr det sociala arbetet, vilket är ungefär samma siffra som för ett år sedan.

Mest anmärkningsvärt är dock att nästan var tredje socialchef inte kan leva upp till LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som är en konkret lag med tydliga rättigheter för den som tillhör personkretsen.

Det handlar inte om att de funktionshindrade inte får det stöd de har rätt till, utan snarare om att besluten förhalas och insatserna tunnas ut.

–Som tur är känner jag inte igen mig. Visst kan det vara svårt att hitta lösningar och rätt insatser, men problemen är inte i första hand ekonomiska, säger Gunnel Gyllander, socialchef i Mora kommun.

Trots att många socialchefer i undersökningen upplever att det är svårt att följa lagstiftningen ser de ändå positivt på utvecklingsarbetet inom socialtjänsten.

Drygt åtta av tio anser att ett mer evidensbaserat arbetssätt gör socialtjänsten effektivare. Sex av tio anser att upprättelseutredningens förslag kring socialtjänsten kommer att förbättra arbetet med barn. Lika många anser att förändringarna i Lex Sarah kommer att stärka socialtjänsten.

–Både upprättelseutredningen och nya Lex Sarah handlar om att vi måste lära oss av de misstag vi har gjort. Detsamma kan sägas om evidensbaserade arbetssätt, även om det än så länge inte är en del av det dagliga arbetet, säger Gunnel Gyllander.

Bortsett från de ekonomiska begränsningarna är socialcheferna i undersökning relativt nöjda med sitt eget handlingsutrymme. Nio av tio anser att de har mandat att genomföra nödvändiga förändringar och nästan lika många upplever att det finns en samsyn mellan politiker och tjänstemän kring prioriteringar och ansvarsfördelning. 

Att beroendet av frivilligsektorn inte är en övergående trend är nästan alla socialchefer överens om. 2010 uppgav sex av tio att volontärer kommer bli viktigare för att klara verksamheten i framtiden. I år svarar åtta av tio ja på den frågan.

Gunnel Gyllander tycker att det är farligt att räkna in frivilligt arbete som en del av verksamheten.

–Frivilligt arbete måste vara just frivilligt. Den skattebaserade verksamheten måste alltid vara grunden i ett välfärdssamhälle, frivilliga insatser kan vara grädde på moset, säger hon.
 
 

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum