×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Huggsexa om tekniker och akademiker

2011-09-06, Tidningenvision.se

Nästan 100 000 kommun­anställda går i pension inom fem år. Tidningen Vision har tagit tempen på morgondagens arbetsmarknad. Tekniker och socialsekreterare är två heta yrkesgrupper.

Landets kommuner står inför en massiv generationsväxling som en följd av att de anställda har blivit allt äldre. Andelen som är över 55 år har ökat från 20 till 28 procent under de senaste 10 åren. Av dagens nästan 700 000 kommunanställda kommer 95 000 personer att gå i pension inom fem år. På tio års sikt försvinner dubbelt så många.

Men vilka yrkesgrupper är det som kommer att efterfrågas mest? Tidningen Vision har bett kommunernas personalchefer att lista de fem yrken där behovet av att fylla på med ny personal är störst.

I svaren ryms ett 60-tal olika yrken; allt från stora grupper som lärare och vårdpersonal till mer specifika befattningar som kurator, planarkitekt och överförmyndarhandläggare.

Mest efterfrågade är förskol­lärare och undersköterskor, två stora grupper där det råder brist över hela landet när kommunerna höjer kraven på utbildad personal. 60 procent av kommunerna har förskollärare på listan över vilka fem yrkesgrupper man har störst behov av att rekrytera de närmaste åren.

Flera av fackförbundet Visions yrkesgrupper finns också med på personalchefernas heta listor. Kommunerna har länge haft svårt att rekrytera ingenjörer och tekniker, bland annat beroende på hård konkurrens med den privata sektorn. Trots att det handlar om relativt få tjänster uppger 44 procent av cheferna att man har stora behov av att nyanställa dessa grupper.
Behovet av chefer på olika nivåer är också stort under de kommande åren. Detsamma gäller socialsekreterare.

–Vi har svårt att hitta erfarna socialsekreterare. Svenljunga är en liten ort så vi måste söka personal som kommer utifrån. De jobbar här något år och drar sedan vidare, säger Monnica Klint, personalutvecklare i Svenljunga kommun.

Vad kan ni göra åt det?

–Vi funderar på att starta någon form av traineeprojekt, för något måste göras.

Personalcheferna har också fått ange vilken personal som är svårast att hitta. Nästan uteslutande handlar det om akademikeryrken. Förutom chefer, förskollärare och vårdpersonal med högre utbildning är det hård konkurrens om ingenjörer och andra personer med utpräglad specialistkunskap.

–Det gäller främst på samhällsbyggnadssidan. Mycket händer på det området och det krävs i regel ett par års erfarenhet innan man kan börja i kommunen, säger Birgitta Holmgren, personalchef i Boden.

Nästan varannan personalchef som besvarat enkäten uppger att gruppen ingenjörer, tekniker eller specialister inom samhällsbyggnad är svårast att rekrytera. De utgör bara en liten del av kommunernas personalstyrka, men de har ofta nyckelroller som det är svårt att klara sig utan.

Kommunerna är en relativt liten del av arbetsmarknaden för tekniker och ingenjörer. De allra flesta jobbar inom det privata näringslivet.

–Möjligheterna för kommunerna att få tag på tekniker kommer till stor del bero på hur det ser ut på övriga arbetsmarknaden. Rullar hjulen för fullt inom industrin är det världens konkurrens, men blir det en stor dipp finns det gott om tekniker på marknaden, säger Lars-Ove Brander på Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för arbetsgivarpolitik.

Men även om tillgången på ingenjörer blir god har kommunerna svårt att matcha lönerna i de privata företagen. Därför krävs andra grepp för att locka personal.

–Man måste bli bättre på att framhålla fördelarna med att jobba i en kommun. Det bästa argumentet är att man får jobba med helheten och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Som konsult är man ofta bara med en liten bit i varje projekt, säger Lars-Ove Brander.
 

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum