×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Dyrt att anpassa för klimatförändringar

2011-09-09, Tidningenvision.se

Kunskaperna om riskerna att drabbas av skyfall och översvämningar har ökat i kommunerna. Men när det gäller att bygga barriärer och andra permanenta skydd går det trögare. En orsak är att det är dyrt.

2007 slog Klimat- och sårbarhetsutredningen fast att riskerna för natur­olyckor kommer att öka och att det behövs stora investeringar för att förebygga skador. Lagen ändrades så att kommunerna måste ta hänsyn till risker för översvämningar och ras vid nybyggen. Och beredskapen ökade.

För två år sedan uppgav nio av tio kommuner i en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting att de arbetar med klimatanpassning i sin planering.

–Utredningen blev en spark i rumpan på myndigheterna. Det har ju länge funnits stora kunskaper på lokal nivå, men nu är även de kommuner som inte drabbats med och engagerar sig, konstaterar Leif Gustafsson, beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Värmland.

Långt ifrån alla kommuner har ännu allt underlag som behövs för att kunna planera för översvämningsrisker – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör provtagningar och kartor efter riskprioritering. Men fler har fått tillgång till översvämningskartor och har koll på vattennivåer och flöden.

–Vi har väldigt bra analyser av hotet från översvämningar. Däremot har vi inte kommit lika långt när det gäller motåtgärder, säger Leif Gustafsson.

Varför?

–Det kräver stora resurser. Att till exempel bygga barriärer och erosionsskydd kostar väldigt mycket pengar.

Det finns statsbidrag att söka. Men de 40 miljoner kronor som fördelas varje år räcker inte långt. För en utsatt kommun kan investeringarna för barriärer, vallning, slussportar med mera landa på över 100 miljoner kronor.

–Ett tiotal kommuner får bidrag varje år, men det är många fler som söker. Vi måste prioritera. Sedan måste kommunerna som får bidrag också punga ut med en stor del av kostnaden själva. Det är många som inte har råd, säger Cecilia Alfredsson, handläggare på MSB.

Kommuner som drabbats har kommit längst. Bland dem finns till exempel Kristianstad, Göteborg, Sundsvall och Karlstad. I Karlstad finns sedan i fjol ett detaljerat översvämningsprogram om hur man ska arbeta för att möta risker från Vänern och Klarälven.

–Det vi tittar på nu är hur vi ska kunna skydda sjukhuset, och även bygga permanenta barriärer längre upp i Klarälven, säger Anna Sjödin, översvämningssamordnare i Karlstads kommun.

Att höja gång- och cykelvägar och skära av vattnets inflöde vid sjukhuset kommer att kosta minst 70 miljoner kronor.
 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum