×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Brister på åtta av tio äldreboenden

2011-09-14, Tidningenvision.se

124 av 152 granskade äldreboenden i Mellansverige har brister i arbetsmiljön. Det visar en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket just nu genomför i Mellansverige.

–Det visar att det finns förbättringar att jobba med. Det handlar framför allt om att man måste göra riskbedömningar av arbetsmomenten med de enskilda brukarna. Det gäller både belastningsskador och sociala och organisatoriska faktorer som hot och våld, för hög arbetsbelastning och att man inte har tillgång till arbetsledning, säger Britt-Marie Henriksson, arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverkets distrikt i Örebro.

En risk Britt-Marie Henriksson också nämner är att verksamhetens mål kan vara för högt satta så att de inte går att nå med de resurser man har på arbetsplatsen. Ytterligare en riskfaktor är pressen utifrån på personalen.

–Man kan bli utsatt för påtryckningar från politiker, media och anhöriga. Då kan man behöva extra stöd, säger Britt-Marie Henriksson.

Inspektionerna som utförs i Arbetsmiljöverkets distrikt i Stockholm, Linköping och Örebro har pågått sedan i april. Till och med augusti hade 152 boenden granskats. 124 av dem hade brister.

Granskningen är huvudsakligen inriktad på omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Enhetscheferna är mest med som arbetsgivarens representant.

–Men vi har granskat om det finns en tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna, vilka konkreta förväntningar som finns på enhetschefen när det gäller arbetsmiljöarbetet på boendet. Där har vi också sett brister.

–Vi har också ställt krav på att vissa boenden måste säkerställa att man har kunskap kring förhållningssätt, bemötande och agerande när man jobbar med dementa för att kunna förebygga de risker som finns.

I år räknar Arbetsmiljöverket med att inspektera 200 arbetsplatser. Målet är att man ska kunna granska lika många boenden under 2012 och 2013.

–Vi kommer att fortsätta men om det blir lika många nästa år beror på hur vi prioriterar på andra områden, säger Britt-Marie Henriksson.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum