×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Sex av tio drar ned på assistenter

2011-10-12, Tidningenvision.se

Biblioteksassistenterna är en snabbkrympande yrkeskategori. Redan nu finns det bibliotek där assistenterna helt och hållet ersatts av bibliotekarier. Det visar Tidningen Visions kartläggning.

Fakta

• Vissa som besvarat enkätundersökningen menar att löneskillnaderna mellan bibliotekarier och assistenter är så liten att det inte innebär någon större ekonomisk förlust för arbetsgivaren att anställa bibliotekarier i stället.

Bibliotekarier – Medianlön: 25 100 kronor.
Lönespann: 22 700–27 850

Biblioteksassistent – Medianlön: 21 000 kronor.
Lönespann: 19 000–23 000

Enkät

143 bibliotekschefer svarade på frågan: Har antalet biblioteksassistenter minskat eller ökat på biblioteket de senaste tre åren?
Minskat: 81 (varav 40 på grund av att assistenter har ersatts av bibliotekarier, 36 på grund av neddragningar)
Ökat: 7
Oförändrat: 47

 

Bara mellan 2008 och 2010 minskade antalet biblioteksassistenter i landet med över 10 procent.

Tidningen Vision har gjort en enkätundersökning där 82 av 136 bibliotekschefer – nära 60 procent – svarar att de har dragit ned på assistenter den senaste treårsperioden.

I hälften av fallen har minskningen gjorts på grund av budgetneddragningar. Resten uppger att tjänsterna för bilblioteksassistenter har omvandlats till bibliotekarietjänster eller att man i stället har anställt någon form av specialist.

En viktig förklaring är den tekniska utvecklingen som gjort att många arbetsuppgifter har rationaliserats bort. Utlåning och återlämning har till stor del ersatts av självbetjäning, katalogkorten som tidigare skulle sorteras in har försvunnit och i dag köper biblioteken färdigplastade böcker.

I flera kommuner, bland annat Lekeberg och Salem, har man plockat bort biblioteksassistenterna helt och hållet. På Salems bibliotek gick den sista i pension för tre år sedan och samtliga anställda är bibliotekarier.

– Det är en liten arbetsplats. Vi har alla tjänst vid informationsdisken och där behövs kvalificerad personal, säger Marie Holmqvist, bibliotekschef i Salems kommun.

Kan bara bibliotekarier klara det?

– Många äldre assistenter är precis lika duktiga som bibliotekarier. Men det går inte att rekrytera nya assistenter och få den kompetensen som byggs upp under många år.

Assistentuppgifterna i Salem har i stället fördelats på de sex bibliotekarierna. Så förutom att hjälpa låntagarna och sköta andra bibliotekariesysslor tar de också hand om registrering av tidskrifter, kravhantering, att räkna kassan med mera.

– Egentligen är det tokigt för det utarmar bibliotekariernas roll. Men å andra sidan är det viktigt att vi har en professionalitet när vi möter besökarna i biblioteket. Det överväger, säger Marie Holmqvist.

Aslaug Madsen, bibliotekschef i Mörbylånga på Öland, har fortfarande assistenter anställda, men tror att yrkeskategorin kommer att ha försvunnit helt och hållet från kommunen inom 10–15 år.

– Jag tror detsamma gäller för biblioteksbranschen överlag. Hela assistentsystemet, där viss personal gör ditten och andra gör datten, känns väldigt gammalmodigt, säger hon.

På Aslaug Madsens initiativ har kulturnämnden i Mörbylånga beslutat att alla vakanser på biblioteket ska ersättas med högskoleutbildad personal.

– Då kan jag rekrytera den kompetens som saknas utan att behöva förhandla varje gång. En person med bibliotekarieutbildning är mer flexibel och kan göra allt som behövs, allt från att hålla i bokprat till att sköta marknadsföring, resonerar Aslaug Madsen.

I Katrineholm har man på fyra år minskat från 9 till 3 biblioteksassistenter. Orsaken är besparingar och en medveten personalpolitik att inte ersätta de som går i pension eller slutar med nya assistenter.

– När vi fick direktiv om att minska personalen valde jag assistenter eftersom bibliotekarier har högre kompetens, säger bibliotekschef Lars Nellde.

Men bibliotekarier är inte heller direktkvalificerade vid nyanställningar på Katrineholms bibliotek. Lars Nellde menar att det behövs andra kompetenser också: Webbutvecklare, marknadsförare och bibliotekarier med spetskompetens inom IT.

– En av våra stora uppgifter i dag är att främja digital delaktighet, att erbjuda de 20 procent av befolkningen som står utanför IT-samhället kunskap att behärska internet. Det kräver insikt, kunskap och pedagogiska färdigheter hos personalen.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum