×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

TCO vill stärka whistleblowers

2011-11-10, Tidningenvision.se

Förbudet att efterforska vem som lämnat uppgifter till media bör gälla all offentligt finansierad verksamhet. Förslaget kommer från TCO och presenteras i en ny handbok om yttrandefriheten på jobbet.

Boken, som heter Rätten att slå larm, är en handbok om yttrandefriheten på jobbet. Den kan läsas som en uppslagsbok för vad som gäller kring meddelarfrihet, källskydd och repressalieförbud för anställda i olika typer av verksamheter.

Här slås fast att rätten att larma om missförhållanden är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Men också att ett öppet klimat motverkar korruption och maktmissbruk och är viktigt för en bra arbetsmiljö.

För att stärka yttrandefriheten och ge bättre skydd för whistleblowers föreslår TCO bland annat att en särskild statlig myndighet, till exempel Arbetsmiljöverket, får i uppdrag att utbilda anställda och chefer om hur lagstiftningen och rättigheterna ser ut.

TCO kräver också att efterforsknings- och repressalieförbudet stärks så att samma regler gäller för all verksamhet som är offentligt finansierad, alltså även i privata företag som kommunen anlitar.

– Det är en prioriterad fråga, inte minst med tanka på vårdskandalen kring Carema som rullas upp just nu, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO och en av författarna till handboken.

Organisationen vill också se skarpare lagstiftning för att stärka skyddet för visstidsanställda och inhyrda arbetstagare.

I dagsläget kan en arbetstagare som slår larm om oegentligheter och blir uppsagd eller avskedad på den grunden bli utköpt av sin arbetsgivare – trots att en domstol slagit fast att det saknades saklig grund för uppsägningen.

– Det är orimligt att en kommun eller landsting kan trotsa en dom i Arbetsdomstolen. I en sådan situation bör personen i fråga ha en ovillkorlig rätt att få återgå i anställning, säger Ingemar Hamskär.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum