×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Slutna kommuner får kritik av JO

2011-11-01, Tidningenvision.se

Kunskaperna om offentlighetsprincipen måste höjas på kommunerna. Det menar en jurist hos Justitieombudsmannen, JO. Örnsköldsvik är åtminstone en kommun som tänker göra något åt saken.

Fakta

Offentlighetsprincipen regleras i Sveriges grundlag, Tryckfrihetsförordningen.

Den innebär att allmänhet har rätt att ta del av allmänna handlingar, som efter begäran ska lämnas ut "skyndsamt".

En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där.

Offentlighetsprincipen innebär också att tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna får berätta vad de vet om ett ärende för massmedia och utomstående.

Örnsköldsviks kommun anmäldes i våras till JO för att inte ha lämnat ut begärda allmänna handlingar. En person sökte ett jobb som fritidskonsulent, och begärde sedan att övriga sökandes ansökningar skickades till honom.

Normalt kräver kommunen en avgift för att skicka ut så mycket material, men enhetschefen som hade hand om ansökningarna lovade att kontrollera om ett undantag kunde göras denna gång och att återkomma efter det. Men enhetschefen återupptog aldrig kontakten, och den sökande fick inte de handlingar som han hade begärt.

JO beslutade att utreda fallet, och krävde svar från kommunen. I svaret medger kommunen ”brister i både rutiner och kompetens inom kultur- och fritidsavdelningen, men att detta i vissa fall även kan gälla andra förvaltningar”.

– Hela processen drog ut för mycket på tiden. Och oavsett vårt beslut att inte göra något undantag om avgift för att skicka ut handlingarna, så fick personen inte veta det. Det är förstås inte bra, säger Sune Westberg, chef på kommunens kultur- och fritidsavdelning.

Örnsköldsvik är inte den enda kommunen som brister i kompetens.

– Kommuner har förvånansvärt låg kunskap om offentlighetsprincipen. Ju mindre kommuner och ju längre ut i förvaltningarna desto sämre är kunskaperna generellt. Ännu värre är det på kommunala bolag. Där är det ibland skrämmande, säger Jens Västberg, jurist hos JO.

Tidningen Vision har sammanställt kritik från JO som rör utlämnande av handlingar från kommuner och kommunala bolag från 2006. Mellan 2006 och 2008 ledde drygt 30 ärenden per år till kritik från JO, medan antalet från 2009 och framåt ligger på ungefär 20 kritiska beslut per år.

Men det beror inte på att kommunerna har blivit bättre på att lämna ut allmänna handlingar eller att anmälningarna mot dem har blivit färre, enligt Jens Västberg.

– Nej, det handlar snarare om att vi på JO har gått över till ett annat sätt att arbeta. Traditionellt har vi begärt skriftliga förklaringar från de anmälda kommunerna, och därefter utdelat eventuell kritik. Men det viktiga för anmälaren är oftast att få ut handlingarna, så vi har i större omfattning börjat ringa kommunerna för att få dem att göra rätt direkt, utan att dela ut kritik.

Jens Västberg anser att kunskapen inom kommuner och kommunala bolag måste höjas. Och det tänker också Örnsköldsviks kommun ta itu med.

– Vår ambition är att höja kunskaperna om offentlighetsprincipen ett snäpp och vi  ska utbilda alla som jobbar inom kommunen. För det är klart att man ska kunna kräva att kommunen har kunskaperna, säger Sune Westberg.

JO har ännu inte fattat något beslut i den aktuella anmälan mot kommunen.
 

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum