×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kvinnors arbetsskador bedöms hårdare

2011-11-08, Tidningenvision.se

Vare sig lagändringen eller försäkringskassans nya metoder har hjälpt. Fortfarande beviljas män livränta oftare än kvinnor.

Förändringen av arbetsskadeförsäkringen 2002 väntades leda till att fler kvinnor skulle kunna få sina skador godkända som arbetsskador. Med den nya lagen skulle man inte samma utsträckning som tidigare luta sig mot befintlig forskning om arbetsskador – vilken mest rör mansdominerade yrken – utan göra en helhetsbedömning, och också ta hänsyn till olika individers skilda förutsättningar att klara belastningar i arbetet.
 
Men trots att det gått nästan tio år har förändringen inte fått genomslag. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (IFS).
 
Efter att ha granskat över 200 ärenden och intervjuat handläggare och andra inblandade konstaterar IFS att besluten om att bevilja livränta fortfarande till stor del baseras på hur mycket medicinsk forskning det finns. Och eftersom det finns mest vetenskapligt stöd för hur arbetet kan orsaka skador i mansdominerade yrken är det flest män som beviljas livränta.
 
Försäkringskassan har också gjort förändringar för att kvinnor och män ska behandlas lika. Bland annat har man vidareutbildat försäkringsmedicinska rådgivare och centraliserat handläggningen av arbetsskadeärenden. Men de åtgärderna har enligt IFS inte heller haft någon effekt. Under 2009-2010 fick 39 procent av alla män sina ansökningar om livränta beviljade, motsvarande andel bland kvinnor var 24 procent.
 
IFS tycker att handläggarna som ska göra helhetsbedömningen måste stärkas i sin roll. Som det är nu väger de försäkringsmedicinska rådgivarnas ord tungt och det görs sällan någon bedömning av hur olika individer påverkas av belastningar i arbetet.
 
IFS tycker också att det är dags att utreda om det är dags att ändra det så kallade arbetsskadebegreppet. Alternativet till nuvarande regler där i princip alla sjukdomar kan godkännas är en lista över sjukdomar som kan bli godkända som arbetssjukdomar.
 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum