Kyrkans tidning har kartlagt arbetsmiljön för kyrkans diakoner. 250 diakoner har fått svara på frågor om hot och våld i tjänsten, 70 procent svarade.

Resultatet visar att hela 53 procent har varit utsatta för hot och våld i tjänsten. Att neka personer ekonomiskt stöd är en uppenbar riskfaktor. Men i möten med utsatta människor, ibland med missbruksproblem, uppstår också hotfulla situationer, visar enkätsvaren.

Särskilt drabbade är de diakoner som arbetar ensamma, liksom de som arbetar i en storstadsregion.

70 procent av de tillfrågade tycker att arbetsgivaren tar sitt ansvar i dessa frågor. Bland de 30 procent som vill se ett ökat säkerhetstänkande, ifrågasätter en diakon att hennes församling, liksom många andra, har något som kallas ”öppen kyrka” då en präst eller diakon ska finnas tillgänglig efter kontorstid.

– Vilka personer är det som kommer då? Inte är det en maka eller make som just mist sin partner. De är de psykiskt instabila eller påverkade personer som vill ha pengar som kommer och då finns risk för hot, säger diakonen.