×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Två av tre kommuner har höjt säkerheten

2011-03-24, Tidningenvision.se

Dörrarna har låsts, receptionerna glasats in, nya passersystem installerats, väktare anlitats och bevakningskameror monterats. I 66 procent av landets kommunhus har säkerheten höjts under de senaste fem åren.

Fakta

2008 november – hot och våld tvingar socialkontoret i Hovsjö i Södertälje att flytta.

2009 februari – stadshuset i Kalmar bombhotas.

2009 september – en våldsam man hotar en socialsekreterare i Krokoms kommunhus.

2010 juni – kommunhuset i Orsa utryms efter ett bombhot.

2010 juli – socialkontoret i Växjö stänger tillfälligt efter hot riktat mot en anställd.

2010 september – en tjänsteman på Orusts kommun hotas i samband med ett bygglovs­ärende.

2010 oktober – socialkontoret i Sveg bombhotas.

2011 januari – en man hotar att spränga socialkontoret i Nybro kommun.

–Det är ett helt annat säkerhetstänkande i dag än i början på 2000-talet. Hotbilden har förändrats och man kan inte längre ha människor som klampar omkring i kommunhuset hur som helst, säger Lisbeth Sager, ordförande i Offsäk, en yrkesförening för säkerhet och trygghetsarbete inom offentlig sektor.

Tiden är förbi när en medborgare glad i hågen kunde vandra in i kommunhuset, tassa lite obemärkt genom korridoren, slinka in ett tjänsterum och glida ner i besöksstolen. Det framgår tydligt av en undersökning som SKTF-tidningen har gjort.

Kommunernas säkerhetschefer/säkerhetsansvariga har svarat på frågor om säkerhetsarbetet i landets kommunhus. Svaren visar att säkerheten har skärpts i 66 procent av kommunerna under de senaste fem åren.

Bland de övriga som anger att de inte har stärkt säkerheten, uppger fler än hälften av kommunerna att man redan före 2006 låste dörrarna innanför receptionen och installerade olika typer av passersystem. Det betyder att drygt 80 procent av kommunhusen har ett skalskydd som gör att en besökare måste anmäla sig i receptionen för att få träffa en politiker eller tjänste­man.

Riktlinjer och utbildningar kring hot och våld för de anställda och nya rutiner kring besök med besöksbrickor som ska hämtas och lämnas i receptionen är de vanligaste åtgärderna. Övervakningskameror i entrén, larmade fönster i bottenvåningarna, låst sluss mellan ytterdörren och bemannad reception, besöksregistrering, överfallslarm vid besök och ordningsvakter vid fullmäktigemöten är andra åtgärder som har satts in.

Fram till 2008 stod dörrarna i kommunhuset i Kramfors vidöppna. Men efter ett par hotfulla incidenter beslutade man att alla dörrar ska låsas. Efter det fick besökarna anmäla sig i receptionen, som glasades in med säkerhetsglas och försågs med en lucka som kan fällas ned med en så kallad ”panikknapp”.

Förklaringen till det febrila säkerhetsarbetet i kommunerna är att antal hot, trakasserier och incidenter har ökat. Hårdast drabbat är socialtjänsten, vilket har lett till att snudd på 100 procent av socialkontoren har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, enligt SKTF-tidningens undersökning. Den bilden bekräftas av Mats Björk, säkerhetschef i Trollhättans kommun:

–Vi har ganska många incidenter i stadshuset och trenden är ökande. Det beror delvis på att socialkontoret är inhyst här vilket gör att det kan bli hot- och våldsituationer. Därför har vi anställt en särskild vakt/husvärd som cirkulerar i stadshuset under servicetid, säger han.

Men det finns trots allt kommuner som ligger lågt med säkerhetsarbetet. I kommunhuset i Sunne kan en besökare fortfarande vandra ostörd rakt in.

–I dag är det vidöppet. Vi valde den modellen när vi byggde om för cirka tio år sedan för att alla skulle känna sig välkomna. Hittills har det inte skett några incidenter, säger kommunens säkerhetssamordnare Gun-Britt Pettersson.

I Sunne finns dock långt gångna planer på ett utbyggt kommunhus där alla förvaltningar, inklusive socialkontoret, ska samlas. Då lär det bli lås på svängdörrarna.

–Det blir någon typ av slussystem med en reception där besökarna ska anmäla sig. Det är jag ganska övertygad om. Risken är att det blir lite ogästvänligt, men det är nog så utvecklingen ser ut, säger Gun-Britt Pettersson.

 

 

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum