Tolken polisanmäldes och avskedades från sin tjänst Krokoms kommun hösten 2007, anklagad för bland annat bedrägeri och brott mot tystnadsplikten. För två veckor sedan slog Arbetsdomstolen fast att tolken avskedats på felaktiga grunder och att han därför skulle ha tillbaka sin anställning.

Men Krokoms kommun kommer inte att rätta sig efter domen, skriver Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande. I stället väljer kommunen att utnyttja paragraf 39 i anställningsskyddslagen som ger arbetsgivaren rätt att, trots en fällande dom, betala ett skadestånd och upplösa anställningen. Eftersom tolken varit anställd längre än tio år har han enligt lagen rätt till 32 månadslöner.