×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tillgänglighetsmål hägrar i fjärran

2011-03-07, Tidningenvision.se

Vid årsskiftet skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta för att öka tillgänglighet för personer med funktionshinder. Engagemanget i landets kommuner har visserligen ökat, men mycket arbete återstår.

Fakta

Skrivningen om enkelt avhjälpta hinder finns i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och i plan- och bygglagen 17 kap. § 21 a. Den gäller till exempel allmänna byggnader, butiker, restauranger, teatrar, parker och lekplatser.

Några exempel på aktuella åtgärder: montera trappräcken och entréramper, ta bort trösklar, installera automatiska dörröppnare och göra avfasning av trottoaren vid övergångställen.

Riksdagen beslutade år 2000 om ett antal handikappolitiska mål. En viktig del var att få bort alla så kallade enkelt avhjälpta hinder till utgången av 2010, vilket också fördes in i plan- och bygglagen.

Att målet inte uppnåddes framgår tydligt av en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort. Visserligen har en hel del hänt sedan 2008 men att en rad åtgärder kvarstår.

Andelen kommuner som har en tillgänglighetsplan har ökat från 18 procent till 41 procent. För tre år sedan hade 52 procent av kommunerna rutiner för att påtala brister i tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder, 2010 var siffran 64 procent.

Enkätundersökningen visar att landets kommuner tror att det kommer ta flera år innan de handikappolitiska målen är uppnådda. Cirka en tredjedel av kommunerna tror att alla enkelt avhjälpta hinder kommer att vara undanröjda först 2016.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum