Det började med en inspektion natten mellan den 8 och 9 november, delvis som en följd av ett uppmärksammat reportage i SVT om hur dementa lämnades ensamma och inlåsta nattetid på demensboendet Öjagården i Piteå.

Socialstyrelsen gjorde oanmälda inspektioner på 94 demensboenden i 48 kommuner. Slutsatsen blev att på 64 boenden, drygt sex av tio, var bemanningen för låg för att klara en god vård och omsorg.

Inte bara på Öjagården utan också på Norrgårdens demensboende i Piteå fann Socialstyrelsen allvarliga brister. De boende lämnades ensamma nattetid på en låst enhet utan personal och de gamla låstes in i sina lägenheter utan att ha gett sitt medgivande.

I februari gav socialnämnden besked om hur bristerna skulle åtgärdas. Nämnden slår bland annat fast att två personer kan ansvara för tre boendeenheter på två våningsplan i två olika byggnader, men Socialstyrelsen anser inte att det är möjligt.

– En gammal och demenssjuk människa har ett stort behov av trygghet och säkerhet. Det är högst anmärkningsvärt att boendeenheterna fortfarande inte kan tillgodose dessa behov, säger Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen kräver att Piteå kommun senast den 1 maj åtgärdar bristerna. Annars kan kommunen tvingas att betala böter på en miljon kronor.