– Det som sker i Wisconsin strider mot både de fackliga och de mänskliga rättigheterna. Vi vill på alla sätt visa att vi ställer upp för våra kolleger i USA, säger Eva Nordmark, förbundsordförande i SKTF.

Orsaken till de starka reaktionerna är ett budgetförslag från den republikanske guvernören Scott Walker. Han ville stoppa det ökande underskottet genom att bland annat dra ned på pensioner, sjukförsäkringar och förmåner för offentligt anställda. Han vill också ta bort rätten att teckna kollektiva avtal.

Förslaget har skapat protester som USA, enligt tidningen Milwaukee Journal Sentinel, inte upplevt sedan antikrigsaktionerna i Vietnamneran.

Striden har utvecklat sig till en kraftmätning mellan å ena sidan Republikanerna och näringslivet och å andra sidan Demokraterna och facket.

Samtidigt som de fackliga protesterna sprider sig över USA kommer signaler om att liknande budgetförslag är på gång ibland annat Ohio och Indiana.

Det har fått den internationella fackliga rörelsen på fötter. SKTF har agerat på flera fronter. Dels har man protesterat genom ISKA, Internationalen för Stats- och Kommunalanställda, dels har TCO-förbuden skrivit ett gemensamt protestbrev.

– Det är mycket oroande om det som händer i Wisconsin sprider sig. Vi inom SKTF gör det vi kan genom våra internationella organisationer för att visa att vi inte accepterar att grundläggande fackliga rättigheter åsidosätts, säger Eva Nordmark, som uppmanar SKTFs medlemmar att gå in på ISKA:s hemsida och protestera.