De båda landstingen har samarbetat sedan 2004. Det har handlat om att Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet har upphandlat utomlänsvård tillsammans.

Nu har landstingen beslutat att ta ett steg till och inrätta en gemensam upphandlingsenhet, skriver Dagens Medicin. Tanken är att den ska leda till minskad sårbarhet, bredare kompetens samt mindre administration.
Den nya upphandlingsenheten startar sin verksamhet den 1 juli i år.