– Efterfrågan på våra tjänster ökar, men vi kan inte längre vara lika tillgängliga. Det är väldigt bekymmersamt, säger Carl-Axel Sköldeberg, pastor på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

För ett år sedan minskades Carl-Axel Sköldebergs tjänst från 70 till 50 procent. Nu arbetar han varannan vecka.

–Det är klart att jag inte kan ta lika mycket uppdrag som tidigare. Till exempel har jag fått lämna sjukhusets kris- och katastrofberedningsgrupp. 

Situationen är likartad på flera andra sjukhuskyrkor. Sedan 2004 har var tredje sjukhuspastor fått minskad tjänstgöring med 20–50 procent på grund av sämre ekonomi i församlingarna.

Det hänger i sin tur ihop med att församlingarna i allt högre utsträckning får bära kostnaderna själva. På 1990-talet täckte statsbidrag hälften av församlingarnas kostnader för sjukhuskyrkan, nu räcker bidragen till en fjärdedel.

–Det huvudsakliga skälet till neddragningen är inte att församlingarna satsar mindre, utan att det statliga bidraget till frikyrkorna har stått still, säger Gunnel Andreasson på Sveriges frikyrkosamråd.

Statsbidraget till trossamfunden har det senaste decenniet legat på totalt cirka 50 miljoner kronor per år, varav cirka 5 miljoner kronor används till sjukhuskyrkan. De pengarna räcker inte för att församlingarna ska ha råd att bibehålla bemanningen, konstaterar Gunnel Andreasson.

–Om man knappt har råd med en pastorstjänst i församlingen är det ju inte så konstigt att man drar ned på sjukhuskyrkan, säger hon och betonar samtidigt behovet av sjukhuskyrkan.

–Den betjänar inte bara församlingarnas egna medlemmar. Det är en resurs för alla på sjukhusen som är i behov av ett andligt samtal.

Frikyrkorna tycker nu att det är hög tid att statsbidraget höjs. SST, nämnden för statligt stöd till trossamfunden, vill att det totala bidraget för 2012 ska höjas från 50 till 79 miljoner kronor. För sjukhuskyrkans del vill SST att bidraget räknas upp med 30 procent till 6,6 miljoner.

–Bidragen har legat still i elva år och har gröpts ur av inflationen, säger Åke Göransson, generalsekreterare i SST.

Beslutet om statsbidragen till trossamfunden tas av riksdagen i samband med budgetpropositionen. Både Åke Göransson och Gunnel Andreasson tycker att man hittills har fått positiva signaler från regeringen och civilminister Stefan Attefall (KD).

–Vi tycker att vi har gehör nu, och hoppas att det ska leda till ett ökat bidrag så att vi kan stabilisera tjänsterna, säger Gunnel Andreasson.