Det är Socialstyrelsen som nu redovisar fjolårets kostnader för ekonomiskt bistånd i kommunerna. Med en sammanlagd utgift på 11 816 miljoner kronor 2010 håller den utgiftsökande trenden, som inleddes 2008, i sig. Under fjolårets sista kvartal hejdades dock kostnadsökningen och utbetalningarna under den perioden stannade på samma nivå som under fjärde kvartalet 2009.

Inräknat i det ekonomiska biståndet är introduktionsersättning till flyktingar. Kostnaderna för det stödet sjönk under fjolåret med drygt två miljarder kronor, en minskning med sex procent.