Inom den privata sektorn ökade lönerna med 1,9 procent och för de statsanställda med 1,8 procent.

Statistiken från Statistiska centralbyrån gäller löneökningarna mellan december 2009 och december 2010.

Den genomsnittliga månadslönen inom de olika sektorerna var i december 2010:

Kommunerna: 24 450 kronor

Landstingen: 29 240 kronor

Staten: 31 310 kronor

Privatsektor (tjänstemän): 33 550 kronor

Privat sektor (arbetare) 143,2 kronor i timmen