Under fyra veckor i höstas mätte kommunerna hastigheten i några av sina tjänstebilar. Mätaren, som visar hur fort bilarna körs vid olika hastighetsgränser, flyttades runt mellan bilarna. Men trots att personalen fått information om kontrollerna  körde de anställda i Håbo för fort på 24 procent av de uppmätta sträckorna. I Nyköping och Sala körde de anställda lite lugnare, skriver Enköpings-Posten.

– Att vi kör för fort någon gång, det förvånar mig inte, däremot var den siffran högre än jag trodde, säger kommundirektören Per Kjellander i Håbo kommun till tidningen.

I Håbo var den värsta överträdelsen 71 kilometer i timmen på en 30-väg vilket kan ge indraget körkort och böter. På 50-vägarna kom en bil upp i 78 och på en 70-väg körde en av bilarna 103 kilometer i timmen.

Håbo kommun ska nu utbilda och informera personalen för att minska fortkörningarna. Det kan också bli aktuellt att installera tekniska hjälpmedel. Kommunen kommer dock inte att vidta några åtgärder mot de som körde för fort.

– Nej, för vi vet inte vem som kört vilken bil. För oss har det varit mest intressant att få en bild av körmönstret, säger Per-Göran Olsson, fordonssamordnare på Håbo kommun, till Enköpings-Posten.