Idag är skyddet sämre för de som tipsar en myndighet, exempelvis om misstänkta mutor, än om man lämnar samma tips till en tidning. Med anledning av det beslutade riksdagen i veckan att regeringen ska se över lagstiftningen för whistleblowers.

Offentlighetsprincipen gör att i princip alla kommunala handlingar är offentliga. Det gör att det är svårt för whistleblowers att förbli anonyma, som man kan vara om man tipsar media.

Göteborg har som första kommun i landet planer på att skapa en mottagningsenhet för anmälan av korruption eller oegentligheter på arbetsplatsen. Målsättningen är att den ska vara på plats under året, men juridiska problem har gjort att arbetet dragit ut på tiden.