Hösten 2009 polisanmäldes chefen för att köpt datorer, digitalkameror och mobiltelefoner från en leverantör som kommunen inte har något ramavtal med. Datorutrustningen hade inte finansierats via de leasingavtal som gäller och den hade heller inte registrerats hos kommunens IT-enhet. Chefen stängdes av och blev senare avskedad.

För ett par veckor sedan lade åklagaren Mårten Alvinsson ned förundersökningen mot den avskedade chefen. Enligt Radio Blekinge är orsaken att polisanmälningen gjordes av dåvarande förvaltningschefen Bodil Karsvall på barn- och utbildningsförvaltningen.

Hon blev i höstas uppsagd för att hon vid flera tillfällen pratat högljutt på tåget om känsliga personuppgifter. Därför menar åklagaren att hennes förtroende som vittne var förbrukat och att hon därför inte skulle kunna vittna i en rättegång mot chefen.

–Mot den bakgrunden så förväntar jag mig inte att hennes ord kommer att väga tyngre mot den misstänkte. Och då kan jag inte vänta mig en fällande dom, sade Mårten Alvinsson till Radio Blekinge.

Karlskrona kommun har nu överklagat beslutet att lägga ned förundersökningen. Kommunalrådet Börje Dovstad (FP) menar att det är kommunen och inte Bodil Karsvall som person som polisanmält chefen.

–Vi menar på att det är fel att stödja det beslutet på en enda tjänstemans varande eller inte varande hos kommunen. Det är kommunen som gjort den här polisanmälan och inte en enskild tjänsteman, säger han till Radio Blekinge.