×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Få nya jobb trots kritik mot demensboenden

2011-03-23, Tidningenvision.se

Ingen ökad nattbemanning. Så lyder svaret från de flesta kommuner vars demensboenden fick kritik av Socialstyrelsen. Ett av undantagen är Sundsvall där hela 25 personer kommer att nyanställas.

–Sedan jag tillträdde för ett knappt år sedan har jag tyckt att det har varit magert med nattbemanningen, men det har varit svårt att få gehör uppåt i organisationen. När Socialstyrelsen gjorde sin inspektion blev bristerna uppenbara och då ökades bemanningen direkt, säger Gunnar Tjelldén, områdeschef på Ljustagården och Björkbacken i Sundsvalls kommun.

Socialstyrelsen gjorde under hösten oanmälda inspektioner på 94 demensboenden i 48 kommuner. På 64 boenden, drygt sex av tio, var bemanningen för låg för att klara en god vård och omsorg.Därefter har Socialstyrelsen krävt besked om vad socialnämnderna kommer göra för att åtgärda bristerna.

–I majoriteten av de boenden som har fått kritik har det skett tydliga förändringar. Sedan är det en bedömningsfråga om åtgärderna motsvarar de krav som ställdes vid tillsynen, säger Thomas Meharalizade, enhetschef på Socialstyrelsen Region Syd.

SKTF-tidningen har tagit del av de svar som Socialstyrelsen hittills har tagit emot. En överväldigande majoritet, 22 av 25 kritiserade kommuner, kommer inte att öka antalet anställda.I stället för mer personal lyfter flera av dessa kommuner fram skärpta arbetsrutiner på natten för att säkra kvaliteten. Några påpekar också att demensboendena vid behov kan ta in extrapersonal.

Om Socialstyrelsen nöjer sig med detta återstår att se. Den fullständiga bilden kommer i april då sammanställningen av svaren från de 40 kritiserade kommunerna ska vara klar.
Hittills är det bara tre kommuner, Sundsvall, Osby och Trelleborg, som har beslutat att nyanställa för att lösa bemanningsfrågan.

Ljustagården i Sundsvall är ett av de 64 demensboende som kritiserades. Efter den nattliga inspektionen där slog Socialstyrelsen bland annat fast att ”bemanningen är inte tillräcklig för att tillgodose de boendes trygghet och säkerhet.”
Det ledde till snabba åtgärder av socialnämnden. Vid årsskiftet anställdes tre nya personer till nattskiften på Ljustagården, vilket innebär att bemanningen ökade med en person per natt.

–Det visar att det är effektivt när Socialstyrelsen kommer ut och säger något. Det får ett helt annat genomslag än om jag argumenterar för att det behövs mer folk, säger områdeschef Gunnar Tjelldén.

Socialstyrelsens inspektion har fått konsekvenser på fler håll i Sundsvall. Nattbemanningen på kommunens demensboenden har ökat med cirka 25 personer.

–Det är en väldigt stor utökning. Och det är inte bara på de boenden som kritiserades. Vi drog själva slutsatsen att om Socialstyrelsen tyckte att var för lite personal på Ljustagården, så ska vi öka nattbemanningen även på övriga demensboenden i kommunen, säger Gunnar Tjelldén.

Satsningen kostar cirka 9 miljoner om året. Betydligt mer pengar än det vitesbelopp på 1 miljon kronor som Socialstyrelsen hotar Piteå kommun med om bristerna på Öjagården och Norrgården inte åtgärdas.

–Det är ju tråkigt om det är billigare att betala böter än att ordna en bra bemanning. Det är lyckligtvis inte den väg som Sundsvalls kommun har valt, säger Gunnar Tjelldén.

Alla jublar dock inte över Socialstyrelsens agerande. Jan-Åke Nordin (M), ordförande i äldrenämnden i Karlskrona, tycker att betoningen på natten är orimlig, i stället vill han se den enskilde i ett 24-timmarsperspektiv.

–Mellan raderna kan man ana att Socialstyrelsen vill att en anställd sitter vid dörren hela natten beredd att släppa ut de gamla som vill gå ut. Det skulle kosta många miljoner, pengar som kan användas på ett mycket bättre sätt, säger han.
 

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum