När arbetsmarknaden ljusnar är det männen som är vinnare. Det konstaterar Arbetsförmedlingen som inför den internationella kvinnodagen har samlat statisk om sysselsättningsgraden för kvinnor och män.

Under finanskrisen 2008–2009 var det främst män som varslades om uppsägning. Men sedan dess har utvecklingen gynnat männen, visar Arbetsförmedlingens statistik.

I dag skiljer det 5,3 procentenheter mellan andelen sysselsatta män och kvinnor. Det innebär att 229 000 fler män än kvinnor har ett jobb, vilket är den största skillnaden på två decennier.

En förklaring är att mansdominerade branscher har återhämtat sig starkt, medan utvecklingen i den kvinnodominerade offentliga sektorn går långsammare.