Sedan januari då en uppgradering av Cosmic genomfördes har journalsystemet varit trögt och ofta hängt sig, uppger Sveriges Radio Uppland.

Hittills har problemen inte lett till någon allvarligare incident, men patientsäkerheten har ändå kommit i kläm, anser sjukhusledningen. Bland annat på grund av svårigheter med att skicka remisser och att snabbt få fram information om vilka mediciner patienterna står på.

Även landstingen i Jönköping och Östergötland har tidigare lex Maria anmält Cosmic. Bland annat på grund av att patientjournaler och remisser försvunnit och att mängden läkemedel som skrivits ut blivit fel på grund av systemet.