×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

IT-rond minskar stress för läkarsekreterare

2011-05-25, Tidningenvision.se

Krånglande IT-system sliter på läkarsekreterarna. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att börja med IT-ronder.

Fakta

FÖRBEREDELSER:

 • Utse personer som ska delta. Det är viktigt att dessa har mandat, intresse och kompetens. Förutom den som använder systemet, till exempel en läkarsekreterare, bör verksamhetschefen, en IT-ansvarig lokalt och systemleverantören delta.
 •  
 • Bestäm vilken verksamhet som ska granskas och vilka program och mjukvaror som ska ingå.
 •  

GENOMFÖRANDE:

 • Gå igenom verksamhetens hårdvaran såsom prestanda och plats. Kolla att mjukvara finns i rätt antal, i rätt version och i rätt dator. Kolla kringutrustning som skrivare och diktafoner.
 •  
 • Gå systematiskt igenom aktuella program. Tänk på patientsäkerhetsrisker, överskådlighet, användarvänlighet, kommunikation med andra relevant system, läkemedelsmoduler, konkreta problem med systemet.
 •  
 • Gå igenom utbildning kring IT-systemen. Vilken typ av utbildning erhålls? Hur dokumenteras deltagande i och kvaliteten på IT-utbildningar.
 •  
 • Gå igenom haverirutiner. Vem kontaktar man? Finns skriftliga rutiner vid datorhaverier och uppdateringar? Var finns recept, klinikkoder, personliga koder och manuella diktafoner? Hur sparas dokumentation under haveritiden? Inför haveriövningar!
 •  

PROTOKOLL:

 • Gör en lista på aktuella problem och frågor. Ge förslag på åtgärder med riskbedömning för patientsäkerhet och prioriteringar utifrån verksamheten. Fördela personligt ansvar för varje åtgärd.
 •  
 • Gör lista över frågor som behöver diskuteras eller föras vidare till annan del av organisationen.

 

UPPFÖLJNING:

 • De åtgärder som kan och bör göras snabbt stäms av efter en månad. Genom ett uppföljande möte inom tre månader.

Landets läkarsekreterare brottas med långsamma datorsystem, krångliga in- och utloggningar, ologiska moduler och i värsta fall datahaverier. Tidigare undersökningar har visat att personalen skulle kunna spara nästa fyra timmar i veckan om IT-systemen fungerade bättre. Dessutom sliter de krånglande systemen på hälsan.

Men överläkaren Karin Båtelson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, har tagit fram ett recept på förbättring. Medicinen stavas IT-rond.

–Det är ett systematiskt sätt att gå igenom en IT-miljö. Ofta är olika personer ansvariga för olika delar i en IT-miljö på en avdelning eller klinik. Därför blir det väldigt lätt att säga att någon annan är ansvarig när något inte fungerar. Men om man sätter sig tillsammans vid ett bord kan man på ett smidigt sätt få en åtgärdslista.

Karin Båtelson har tagit fram en utförlig checklista med tips på hur IT-ronder kan göras. De handlar bland annat om genomgångar av hård- och mjukvaror och andra kontorsapparater. Det finns också förslag på hur man kan gå igenom haverirutiner.

–Det handlar om att veta vem man ska ringa om något händer, var koder, recept och pm finns till exempel.

Med en bruksanvisning i handen låter IT-rond som en idé lätt att genomföra. Men trots att Karin Båtelson har lobbat för ronderna i drygt ett år, och trots att checklistorna har haft en strykande beställningsåtgång, känner hon inte till någon klinik som har kommit i gång helt.

–Visst är det dumt! Alla har intresse av att det ska fungera, men i stora organisationer träffas man inte och de är samtidigt så slimmade att det är svårt att få tid. Det krävs också en eldsjäl bland arbetstagarna och en intresserad IT-tekniker. Dessutom måste ledningen godkänna IT-ronder eftersom det tar tid och kostar pengar att göra förbättringar.

En pilotstudie görs just nu bland läkare på ögonkliniken vid SU. Förhoppningen är att en första utvärdering kan göras före sommaren.

Carola Löfstrand, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på SKTF, önskar att även läkarsekreterare ska komma i gång med IT-ronder snart.

–I dag tittar man bara på hur ergonomin runt terminalen fungerar. Men läkarsekreterarnas viktigaste arbetsverktyg är IT-systemen som de har i burken. Läkarsekreterarna måste få verktyg som gör att de kan lösa sina arbetsuppgifter. Tänk om en snickare fick en tumstock som var halv – det funkar helt enkelt inte, säger hon.

Enligt Carola Löfstrand finns ett direkt samband mellan dålig utbildning i nya system och sjukskrivningar.

–Politiker och landstingsledningar måste förstå att det är kostsamt att inte ta frågan om IT-ronder på allvar. Visst kostar ett nytt IT-system jättemånga miljoner, men de pengarna skulle hanteras effektivare om man samtidigt upphandlade utbildning i det nya systemet.

En god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Men facken måste ändå ligga på för att få till IT-ronder, menar Carola Löfstrand.
–Vi i de fyra vårdfacken, SKTF, Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet, hjälps åt att driva de här frågorna hos beslutsfattarna. De måste se användarnas kompetens som en resurs.

Facken jobbar också gent­emot arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, så att den ska påverka sina medlemsorganisationers chefer.

–IT-ronder är en jätteviktig nutids- och framtidsfråga. Knas i ett journalsystem kan ju få förödande konsekvenser även för patienterna. Om till exempel mediciner hamnar fel i ett system kan det faktiskt handla om liv eller död.
 

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum