×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vaktpersonal rycker in på kvinnoboende

2011-02-24, Tidningenvision.se

Större delen av personalen har slutat eller sjukskrivit sig. För att lösa krisen har vaktbolag gång på gång fått rycka in när det saknats personal på Ostindiegatans kvinno­boende i Göteborg.

Engagemanget var stort och förhoppningarna höga vid invigningen. Ett hundratal gäster såg bandet klippas när Ostindiegatans kvinnoboende i Göteborg öppnades. Boendeformen var ovanlig.

Här skulle hemlösa kvinnor med både psykiska diagnoser och missbruksproblem få lägenheter med egna hyreskontrakt.

Göteborgs stad satsade också på att skapa en bra personalgrupp. I konkurrens med över 150 andra sökande anställdes 14 personer, de flesta med lång yrkeserfarenhet.

I dag, två år efter invigningen, har två anställda sagts upp, sex har på eget bevåg lämnat arbetsplatsen och dessutom är tre anställda sjukskrivna och vill inte återvända till arbetsplatsen.

Tidvis har det bara varit vikarier som arbetat och ibland har det inte ens gått att hitta vikarier. Vid 20 tillfällen de senaste tre månaderna har man i stället fått anlita vaktbolag som fått rycka in och göra korta besök under sina vanliga ronder.

–Jag har aldrig träffat en personalgrupp som är i sämre skick, säger Kristina Karlsson, huvudskyddsombud för SKTF i Göteborg.

På sitt skrivbord har hon en ansenlig hög med tillbudsrapporter och arbetsskadeanmälningar.

Hon räknar till 22 anmälningar om arbetsskador och 16 tillbudsrapporter bara under det sista halvåret 2010. Personal har fått stolar och varmt kaffe kastat efter sig, flera har dödshotats och i något fall har en boende även hotat en anställds familj.

Möjligheterna till samtalsstöd efter incidenterna har också varit små, enligt anställda och tidigare anställda SKTF-tidningen talat med.

–Jag har aldrig varit med om att det varit så mycket tillbud, och så allvarliga händelser på en arbetsplats. Och chefen har i princip struntat i det, säger Kristina Karlsson.

Behandlingsassistenten Lena Kral är lokalt skyddsombud på arbetsplatsen och en av få ur den ursprungliga personalgruppen som arbetar kvar på boendet.

–Man kan undra varför så många slutat. Jag tror att det beror på att de flesta känt sig väldigt otrygga och att vi inte haft några riktlinjer för hur vi ska hantera hot- och våldssituationer, säger hon.

Nu har SKTF gjort en så kallad 6 6:a-anmälan, där man kräver omedelbara förbättringar av arbetsmiljön. Om inte arbetsgivaren tar tag i situationen inom två veckor är det sannolikt att Arbetsmiljöverket kopplas in. SKTF kräver också att boendet organisatoriskt flyttas till en annan kommunal enhet som har bättre och större resurser för att hantera missbruk och psykiska diagnoser.

Tina Johansson, enhetschef för boendet, vill i nuläget inte kommentera kritiken.

–Det kommer att komma ett svar från arbetsgivaren på SKTFs framställan, vi sitter med det just nu. Men jag kan inte före­gå det svaret, säger hon.

Flera anställda som SKTF-tidningen talat med anser också att det är ett problem att Ostindiegatans kvinnoboende är ett så kallat LSS-boende.

LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ger den boende stora rättigheter, däremot är möjligheterna till sanktioner för den som inte sköter sig små. De egna hyreskontrakten gör det svårt att vräka en hyresgäst som inte sköter sig.

–Reglerna på boendet blir tandlösa om det inte finns någon möjlighet till back up, säger Lena Kral.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum