–Om arbetsgivaren inte ger oss reallöneökningar så misstänker jag att varenda sektion kommer att hoppa av, säger Marjo Nieminen, avdelningsordförande  i  Stockholms stad.

I det centrala avtalet mellan kommunerna och SKTF står det att medlemmarna i genomsnitt ska få en löneökning på minst 1,5 procent i år. Avtalet innehåller alltså bara en lägstanivå och anger ingen gräns för hur stora löneökningarna kan bli.

Eftersom inflationen nu ligger på 2,5 procent riskerar många medlemmar att i praktiken få lönesänkningar om arbetsgivarna inte höjer lönerna mer än den lägsta nivån i avtalet.

När budgeten för Stockholms stad fastställdes yrkade SKTF på att arbetsgivaren skulle avsätta 4 procent till löneökningar. Något som arbetsgivaren har avvisat.

–Det innebär i praktiken att staden tänker sänka våra löner, säger Marjo Nieminen.

Hon anser att Stockholms stad mycket väl har råd att ge medlemmarna reallöneökningar även  i år.

–Prognosen visar på ett överskott på 2 miljarder kronor, vad finns det då för anledning att säga nej till våra krav.

Stockholms stads chefsförhandlade Pontus Sjöstrand avvisar dock SKTFs krav och hänvisar till det centrala avtalet mellan SKTF och SKL.

–Vi följer de avtal som träffats. Inflationen är ju inget vi råder över och vi kan inte på lokal nivå göra några inflationsjusteringar. Vi kan inte ändra på det centrala avtalet, säger han till TCO-tidningen.

I det centrala avtalet står inget om att SKTFs medlemmar ska få reallöneökningar. Det vill säga att lönerna stiger mer än priserna. Men SKTF har som mål att alla medlemmar ska få reallöneökningar under avtalsperioden 2010 och 2011.

–Om vi skulle misslyckas med det så är det första gången sedan 1998, det är den längsta perioden vi haft med reallöneökningar. Men i år ser det illa ut, säger Kjell Svahn ombudsman på SKTFs funktion för löner och yrkesvillkor.

I SKTFs avtal med kommunerna sker lönebildningen lokalt på arbetsplasterna. Kjell Svahn tycker det är mycket viktigt att arbetsgivarna tar ansvar för att de anställda får bra betalt för sin arbetsinsats och även får lönehöjningar så att de kan behålla sin köpkraft och levnadsstandard.

–Det är lite provocerade att lägga sig med näsan precis över lågvattenmärket. Särskilt när inflationen är hög. De som ansvarar för lönebildningen har ett ansvar för att deras anställda kan behålla den standard de har.

–Det går bra för Stockholm nu. De kan nog gräva fram några miljoner till ur påsen, säger Kjell Svahn.