Varje år betalas omkring 500 miljarder kronor ut från de så kallade välfärdssystemen, enligt en rapport från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO.

Det handlar då om till exempel pensioner, barnbidrag, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Men alla pengar kommer inte till rätt personer. Enligt uppskattningar som experter på området gjort hamnar 2,6 procent av de pengar som a-kassorna betalar ut hos personer som egentligen inte har rätt till ersättning. I sammanhanget är det en låg siffra, motsvarande siffra för sjukpenningen ligger exempelvis på drygt 13 procent, och snittet för andra utbetalningar på 3,3 procent.


– Kassornas uppbyggnad efter yrkesgrupper, branscher och sektorer på arbetsmarknaden gör att handläggarna har goda kunskaper om medlemmarnas situation. Det i sin tur leder till en liten del felaktiga utbetalningar i jämförelse med andra välfärdssystem, säger Melker Ödebrink, kanslichef på SO i ett pressmeddelande.


Ekonomistyrningsverket, som varit med och samordnat uppgifter från en rad olika verksamheter och myndigheter i rapporten, konstaterar att det inte går att slå fast om antalet felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ökat eller minskat på senare år.