×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fler gör upp om utköp på egen hand

2011-02-24, Tidningenvision.se

Varje år blir hundratals SKTF-medlemmar utköpta från sina arbetsplatser. Allt fler väljer att sköta förhandlingarna på egen hand och har bara facket som bollplank.

Det skär sig mellan den anställde och chefen och båda parter anser att situationen är ohållbar. Det är ofta i sådana lägen som någon blir utköpt från jobbet. Men hur vanligt är det?

SKTF-tidningen har frågat de sju SKTF-centren i landet hur många överenskommelser om utköp de varit inblandade i under 2010. Med utköp avses här en uppgörelse där den anställde och arbetsgivaren, vid sidan av turordningsregler, kommer överens om att avsluta anställningen mot någon form av ekonomisk ersättning. 

Sammanställningen visar att SKTF-centren varit inblandade i cirka 150 utköp under 2010. Den ungefärliga siffran beror på att ett center inte kunde ge ett exakt svar. Ersättningarna varierade mellan 1 och 36 månadslöner, de flesta fick kring tolv månadslöner.

2005 ställde SKTF-tidningen samma fråga till de sju centren, då blev svaret att 215 utköp hade gjorts under året. En förklaring till minskningen är ett förändrat arbetssätt.

I dag arbetar SKTFs ombudsmän mer med coachning av medlemmar och förtroendevalda. Tidigare gick ombudsmännen oftare själva in i förhandlingar.

–Fler utköp görs utan vår inblandning, man tar bara kontakt med facket för råd och stöd. Det har blivit vanligare att förhandlingar på arbetsplatsen sker direkt med medlemmen, säger Peter Öhrström, mångårig ombudsman på SKTF-centret i Stockholm.

Något exakt svar på hur många SKTF-medlemmar som köps ut från jobbet går därför inte att ge. Dessutom sköts många förhandlingar i många landsting och stora kommuner av förtroendevalda – och registreras därför inte av SKTF-centren.

Inget tyder dock på att det sammanlagda antalet utköp minskar.

SKTF-tidningen har varit i kontakt med fyra stora SKTF-avdelningar, tre landsting och Stockholms stad, där förtroendevalda själva har rätt att förhandla om ekonomiska uppgörelser för medlemmar. Ingen av avdelningarna upplever någon tydlig förändring i antalet utköp.

Peter Öhrström tycker dock att arbetsgivarna generellt har blivit snabbare på att föreslå utköp om det av någon anledning uppstått problem kring en anställd.

–Tidigare kunde det ta många år innan det hände något. En anledning till att frågan ställs tidigare i dag är sannolikt att det blir billigare för arbetsgivaren. En kortare anställningstid innebär att man kan ge ett lägre erbjudande.

Astrid Norderfeldt, chef på Stockholms stads omställningskansli, känner inte igen det Peter Öhrström beskriver. Men hon ser poängen med att inte dra saker i långbänk.

–Som arbetsgivare vill man inte åstadkomma surdegar. Är det ett ärende man inte kommer vidare med kan ett utköp vara en win-win-situation, säger hon.

Företrädare för SKTF driver aldrig på för att åstadkomma ett utköp. Men ibland finns det inget annat att ta till och då blir fackets uppgift att se till att uppgörelsen blir så bra som möjligt.

–Vi driver alltid arbetslinjen. Vi anser att varje utköp är ett misslyckande, framför allt från arbetsgivarens sida, säger Marjo Nieminen, ordförande i Stockholms stads SKTF-avdelning.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum