×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Anställdas motivation ska kartläggas

2011-12-01, Tidningenvision.se

Hur engagerade är de anställda i kommuner och landsting i sitt arbete? Den frågan ska Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, få svar på med hjälp av en ny medarbetarenkät.

Fakta

Motivation
1. Mitt arbete känns meningsfullt
2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
3. Jag ser fram emot att gå till arbetet
Ledarskap
4. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
5. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
6. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
Styrning
7. Jag är insatt i min arbetsplats mål
8. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
9. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
 

– Enkäten är gjord ur ett arbetsgivarperspektiv, men resultatet kommer att bli intressant för många. Facken är precis lika intresserade av hur motiverade och engagerade medarbetarna är som vi är, säger Örjan Lutz på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

Medarbetarnas engagemang är den viktigaste faktorn bakom en organisations förmåga att nå goda resultat. Det är utgångspunkten för enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) som SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har tagit fram.

Tanken är att enkätens nio frågor – som handlar om motivation, ledning och styrning – ska fogas till de medarbetarenkäter som regelbundet görs i landets kommuner och landsting. Det är frivilligt och gratis för kommuner och landsting att använda HME-enkäten.

– En fiffig poäng är att resultatet kommer att läggas in databasen Kolada. Då kommer man kunna se vad det finns för samband mellan medarbetarnas engagemang och verksamhetens resultat, säger Örjan Lutz.

De första svaren beräknas komma in vid årsskiftet. Om ett par år tror Örjan Lutz att man kommer att ha tillgång till ett ”ganska heltäckande” material.
 

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum